Færre ulovlige migranter til Spania

Spanske myndigheter har nådd målet om å redusere illegal innvandring med halvparten, en avgjørelse som ble tatt i januar etter at ankomster i 2018 nådde rekord med 64.298 mennesker. De siste offisielle dataene viser 24 159 udokumenterte ankomster, som markerer for første gang siden 2010 at det har vært et så sterkt fall i innvandringen. Denne nedgangen skyldes i stor grad fornyet innsats fra Marokko for å stoppe migranter fra å forlate kystlinjen.

«Forebyggende innsats fra marokkanske myndigheter fortsetter å være effektiv, og de er nøkkelen til den sterke reduksjonen av ankomster i Spania i løpet av 2019,» sa Europakommisjonen i en intern rapport som EL PAÍS har hatt tilgang til. Rapporten legger til innsatsen blant annet mot å forhindre tusenvis av avganger på land og redning av 10 700 migranter som ble returnert til marokkansk territorium.

Takket være denne bistanden har Spania på bare noen måneder gått fra å være den viktigste middelhavsruten for uregelmessig innvandring til å vise seg fram som et forbilde i Europa. Spania og dets europeiske partnere ønsker å styrke samarbeidet med Marokko, som har blitt belønnet diplomatisk og økonomisk med bistand til en verdi av € 180 millioner.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler