Oppsigelse skaper bruduljer

Spanias innenriksminister, Fernando Grande-Marlaska, avskjediget mandag sjefen for Guardia Civil i Madrid, oberst Diego Pérez de los Cobos, med henvisning til «tap av tillit.» Oppsigelsen følger en rapport sendt av sivilvakten til en dommer i Madrid som etterforsker påståtte koblinger mellom kvinnedag-marsjene 8. mars og spredningen av coronaviruset.

Sivilgardens nestkommanderende, generalløytnant Laurentino Ceña, trakk seg mandag i protest etter å ha fått vite om oppsigelsen. Ceña ville trekke seg 23. mars, men hadde sagt ja til å forbli i rollen til 2. juni, ifølge avisen EL PAÍS. Ceña sa at kommandokjeden ikke ble respektert, ettersom han selv «ikke ble konsultert av noen i departementet angående beslutningen om å avskjedige Diego Pérez de los Cobos.» Avgjørelsen om å avskjedige obersten etter utgivelsen av en kritisk rapport mot regjeringen har utløst en intens reaksjon som understreker hvordan koronaviruskrisen har fått politiske overtoner.

På en nyhetskonferanse etter statsrådets møte tirsdag kunngjorde innenriksministeren at Ceña vil bli erstattet av general Pablo Salas, som i dag leder Sivilgardens anti-terrorinnsats. Grande-Marlaska kommenterte ikke Ceñas fratreden, og begrunnet avskjedigelsen av Pérez de los Cobos som ledd i «en rasjonell politikk for å opprette nye lag.» Grande-Marlaska kunngjorde samtidig også lønnsøkninger for medlemmer av Guardia Civil og Policia Nacional.

Demonstrasjonene på kvinnedagen 8. mars,  som trakk anslagsvis 120 000 mennesker i Madrid og andre massesamlinger ble autorisert av regjeringen, som bare noen dager senere innførte såkalt «alarmstat» og innførte en nasjonal lockdown for å bekjempe epidemien. Madrid har vært episenteret for Covid-19-krisen i Spania. Teodoro García Egea, generalsekretær for det største opposisjonspartiet Partido Popular, sa at «denne regjeringen er bemerkelsesverdig for sine snille ord inne i parlamentet og sin jernneve når det gjelder å slå bort alle som kommer i veien for dennes totalitære planer.» PPs nummer to  anklaget offisielt koalisjonsregjeringen, sammensatt av Sosialistpartiet (PSOE) og venstreorienterte Unidas Podemos, for å «sette ideologi foran helse.»

Flere kilder har bekreftet at det var denne rapporten, utarbeidet av Guardia Civil på forespørsel fra den etterforskende dommer og lekket til media, som utløste avskjedigelsen av Pérez de los Cobos. Det 83 sider lange dokumentet,  analyserte 177 offentlige samlinger i Madrid-regionen mellom 5. og 14. mars, og konkluderte med at «fra 5. mars 2020 og framover burde det ikke ha vært noen demonstrasjoner» på grunn av helsekrisen. Den kritiserer det faktum at kabinettet ikke stoppet direkteflyvninger mellom Spania og Italia, som allerede da slet med et koronavirusutbrudd, før 10. mars. Rapporten spekulerer i at “det er en mulighet for at mange borgere som kom inn fra risikosoner infiserte den spanske befolkningen og at førstnevnte og sistnevnte kan ha deltatt på de forskjellige samlingene og demonstrasjonene som fant sted i regionen på disse datoer, noe som øker den eksponentielle veksten av smitte hvis det var tilfelle. »  «Det har vist seg at regjeringen  Madrid  var klar over faren som ligger i å holde samlinger og demonstrasjoner i dagene som gikk forut for erklæringen om alarmstat,» heter det i rapporten. Nødmaktene ble påkalt 14. mars, og har blitt utvidet i to ukers perioder siden den gang.

 Rapporten ble sendt til dommeren torsdag, og kilder som er kjent med innholdet, sa at den retter seg mot Fernando Simón, sjefen for landets koordinasjonssenter for helsehjelp og en av de mest synlige myndighetene under Covid-19-krisen. Dokumentet bemerker at helse-nøddirektøren avlyste en evangelisk begivenhet som skulle finne sted i Madrid mellom 19. og 21. mars over bekymringer fra Covid-19, men likevel tillot demonstrasjonene 8. mars. Den hevder at Simón hadde informasjon om alvorlighetsgraden av pandemien , men ikke gjorde noe for å stoppe store offentlige arrangementer som kan ha bidratt til å spre sykdommen. Rapporten går til og med så langt som å anklage ham for forbrytelser. Mandag sa Simón at han ikke var redd for å bli etterforsket, og insisterte på at marsjene 8. mars hadde «en marginal» effekt på spredningen av coronavirus.

Ifølge kilder fra innenriksdepartementet manglet rapporten «politisk nøytralitet.» Disse kildene sa at den inneholdt mange «subjektive» vurderinger som ikke hadde plass i et dokument av denne art. Denne rapporten er det siste  i en rekke handlinger som avslører mangelen på politisk nøytralitet som forventes av en sivilvaktoffiser, ”sa tjenestemenn i henvisning til oberst Pérez de los Cobos.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler