Derfor bør du tegne helseforsikring

Doctor and patient taking notes in surgery

Med helseforsikring er du garantert øyeblikkelig behandling. Det er ingen begrensning på kostnader eller varighet på behandling. Du kan velge om du vil betale egenandel og mindre premie, eller ingen egenandel med høyere premie.  Selv om helsevesenet i Spania er godt, skal man ikke stikke under stol at det offentlige helsevesenet, f.eks sykehuset i Villajoyosa, ofte er “sprengt”. Det forteller utallige oppslag i lokalpressen mye om. Helseforsikring  gir deg flere alternativer.

Hvor mye  en helseforsikring koster, avhenger av hvilken forsikring du velger, og av din alder. Du finner enkelt oversikt over dekninger og priser om du går inn på selskapenes nettsider. Ønsker du norsk bistand, kan du f.eks søke råd på Cafe Pavarotti, som selger helseforsikring for Caser. I tillegg til den vanlige prislisten, er det også ofte særordninger. Noen selskaper har f.eks spesielt gode tilbud til personer som er registrert i trygdekassen som selvstendig næringsdrivende eller autonomo. Du kan også oppnå gode familierabatter.   

Med helseforsikringen  er du garantert behandling eller operasjon uten å måtte stå på ventelister. Ved mindre alvorlige diagnoser kan ventetiden på offentlig sykehus være flere måneder, noe som i verste fall kan medføre at du blir gående med smerter og/eller ikke blir i stand til å jobbe.  Selv om det er deilig å bare kunne gå rett inn uten å sitte i uendelige ventekø, mener vi likevel at rehabiliteringen er viktigst. De spanske offentlige sykehusene har en total mangel på «hjelpepleiere». Alt er tenkt å belastes familiene.  Dette arbeidet faller altså på de pårørende. I tillegg vil rehabiliteringen ofte ikke være dekket av det offentlige. Skulle man mot formodning få hjelp, er ventetiden lang.

Med privat helseforsikring kan du selv velge hvilke lege eller spesialist du ønsker å bruke. Du kan dra rett til sykehuset uten å gå innom noen “fastlege”. Svar på prøver kommer raskere og ventetiden er kort. De private sykehusene har også en langt høyere romstandard med TV på rommet. Helseforsikringen garanterer deg i mange tilfelle også enkeltrom. Tegner du privat helseforsikring i Spania, dekker selskapet vanligvis også helt eller delvis helseutgifter du måtte ha under reise til andre land.

Det blå helsekortet du har fra Helfo er ment å dekke utgiftene på offentlige sykehus. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem.  Helsetrygdkortet er således ingen erstatning for en fullverdig privat helseforsikring.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler