Er spanjoler de verste sjåførene i Europa?

Handsome man driving the car

Selv om mange kanskje tror spanske sjåfører er mindre disiplinerte bak rattet enn andre europeiske trafikanter, viser dette seg å bare være en myte. Virkeligheten er noe annerledes – de spanske er langt fra de verste sjåførene på veien, ifølge den årlige undersøkelsen utført av den spanske Royal Automobile Club (RACE) i samarbeid med “Association of drinks and Refreshments” og med støtte av spanske veidirektoratet DGT.

Undersøkelsen fokuserer i stor grad på tretthet bak rattet, men inkluderer også andre spørsmål som å kjøre under påvirkning, noe som gir en ganske nøyaktig profil av bilister av begge kjønn mellom 18 og 75 år, hentet fra 3 368 onlineintervjuer fra sjåfører 15 land: Spania, Portugal, Frankrike, Italia, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Østerrike, Belgia, Nederland og Sveits.

Spania har sunket til åttende plass når det gjelder dødsulykker i veien, med 39 dødsfall for hver million innbyggere. Det europeiske gjennomsnittet er på 51 per million. Sverige har den laveste dødsulykkeprosenten med 25 dødsfall per million innbyggere, etterfulgt av Storbritannia (27) og Danmark (32). I den andre enden av spekteret topper Romania med 99 omkomne for hver million innbyggere, etterfulgt av Bulgaria (89) og Kroatia (80).

På veien tar spanske sjåfører en pause i gjennomsnitt etter to timer og syv minutter. Portugiserne rangerer øverst, stopper etter en time og 45 minutter, og sveitserne og østerrikerne rangerer på  bunnen,  de kjører i gjennomsnitt to timer og 13 minutter  før de hviler. I Spania varer stoppene mellom 10 og 15 minutter ved 34% av anledningene, noe som er mindre enn gjennomsnittet i 11 av de undersøkte landene.

Samtidig erkjenner 5,2% av europeere at de nesten alltid sovner på en lang kjøretur, et tall som faller til 2,3% for Spania. Tilsvarende er det faktum at 27% av europeere innrømmer at de slett ikke stopper for en pause i det hele tatt på strekninger med opptil fire timer bak rattet. Finland er landet med det høyeste antallet ulykker forårsaket av førerutmattethet (24,7%), mens Portugal også her ligger best an (4,9%), mens Spania rangerer på ellevte med 10,8%. Typisk i denne typen ulykker er en mannlig sjåfør mellom 18 og 24 år, som bare kjører av og til, reiser til og fra arbeid, ikke har hatt tilstrekkelig hvile etter mer enn fire timer ved rattet og tar pauser som ikke varer lenger enn fem minutter.

Alkoholforbruk er fortsatt et alvorlig problem for trafikksikkerheten. Så mange som 43,5% av europeere innrømmer å kjøre bil etter å ha drukket alkohol, med 22% alltid eller nesten alltid kjører etter forbruk. I Spania kjører 14,4% alltid eller nesten alltid under påvirkning, mens dette tallet stiger til 27,5% i Storbritannia og 32,9% i Frankrike. De mest ansvarlige i så måte er tsjekkiske sjåfører med bare 6,3% som drikker regelmessig før kjøring. I Tsjekkia er alkoholgrensen 0,0 promille. Storbritannia med unntak av Skottland (0,5) har en promillegrense på hele 0,8. Forøvrig det samme som Malta og Liechtenstein.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler