Tre av fire banker forsvant under krisen

Bankia ble reddet ut av finanskrisen, men en stor del av andre banker i Spania har forsvunnet de siste ti årene. Foto: Finanskvartet i Madrid. Kreditering: Charles Bowman

Mer enn 10 år etter utbruddet av den økonomiske krisen i Spania fortsetter finanssektoren å foreta justeringer for å forsøke å møte de nye utfordringene. Blant dem å gjenvinne tapt lønnsomhet etter år preget av konsolideringen: Siden 2009 er det nasjonale bankkartet redusert fra 45 til et dusin banker, dvs. at tre av fire banker er borte. Hele denne prosessen har kostet 20 000 filialer og mer enn 100.000 arbeidsplasser, som er temmelig nøyaktig antall oppsigelser bankene har gjort i denne perioden.

For å ta en dimensjon av denne størrelsen, er det som om alle innbyggerne i Girona (100.266) forblir arbeidsløse, eller en annen by på samme størrelse for den saks skyld. Dette gjenspeiles i data publisert av den europeiske sentralbanken, som forteller at 1,314 filialer ble stengt i 2018 og 26,166 ansatte mistet jobben. Med disse dataene, har oppsagte bankansatte siden 2008  nådd 97442. Da er ikke omorganiseringen i  CaixaBank  (2,023) og Santander (3464) tatt med, og således overstiger det totale antallet den  symbolske grensen på 100.000.

En smertefull blødning som opplevde sitt verste år i 2013, bare noen få måneder etter den europeiske redningen av Bankia som satte hele sektoren i sjakk. Bare det året måtte 18 339 personer pakke snippeskene, mens antall filialer ble redusert med 4 429 enheter. Det var også mye bortfall i 2011 og 2014, da hhv 15 433 og 14 297 ansatte ble arbeidsløse. Registreringer av sysselsettingsregulering og massive utbetalinger til ledighetstrygd har vært   konstant i denne perioden, og det har vært parallelt med forsvinningen og integrering av sparebanker og mindre banker som ikke kunne tålte trykket da boligboblen sprakk og gjeldskrisen rammet kunder som ikke kunne betale boliglånene sine.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler