Demper forventningene

Statistisk sentralbyrå (SSB) har lagt frem sine økonomiske prognoser, med blant annet utsikter for norsk og internasjonal økonomi. Økonomene i SSB spår lavere vekst for norsk økonomi, og mener samtidig at boligprisfallet er over. Konklusjonen etter framleggelsen går på at rentebanen fra Norges Bank er lagt for høyt, dvs at den må senkes for at ikke euroverdien mot kroner skal rase ned på 8-tallet, til stor skade for eksportindustrien. I tillegg har boligeierne så høy gjeld at konsekvensene for norsk økonomi kan bli dramatiske hvis rentene stiger raskere enn ventet, frykter Finanstilsynet. – En sterk renteøkning kan utløse et betydelig og brått fall i husholdningenes kjøp av varer og tjenester. Det vil ramme norsk økonomi bredt og føre til svekket inntjening og soliditet i norske bedrifter og finansforetak, mener tilsynet.

14. juni skal ECB ha nytt møte. Noen tror dette kan være det møtet der man begynner å diskutere slutten på de kvantitative lettelsene i Europa – og kanskje kommer det også en dato. Olje: Fokus i oljemarkedet er trolig fortsatt på utsiktene til en eventuell produksjonsøkning fra Russland og Saudi-Arabia, som ser på mulighetene for å øke produksjonen for å fylle et mulig bortfall av volumer fra Iran og Venezuela, skriver TDN Direkt. – Alt handler om tilbud, hvorvidt det er Opec som øker produksjonene eller USA som øker produksjonen, alle veier leder til høyere globalt oljetilbud, som gjør at oljetradere rister i støvlene sine, sier tradingsjef for Asia og Stillehavet Stephen Innes i Oanda til Reuters.

Relaterte artikler