Fri fantasi? Hva vi kan ha i vente

Stock market crash

I flere år har mange ventet på at finansmarkedene skal kollapse. Sentralbankene har ved sine støttetiltak gjort det de kan for å skyve problemene foran seg. De blir imidlertid ikke mindre, snarere tvert om. Grafer går i feil retning i forhold til hverandre, flere bobler nærmer seg bristepunktet, økende geopolitiske spenninger, amerikanske Feds resesjonsmodell hinter kraftig om faren for en relativt nært forestående resesjon, handelskrig, tilbakekjøp av egne aksjer hos selskapene eskalerer, usikkerhet som fører til store svingninger i oljeprisen, og tilbake til sentralbankenes virkemidler som  i stor grad er brukt opp.

Høyt prisede aksjer går på en skjør grunn. Flere selskaper er som rene luftslott å regne med henhold til prisingen og har ingen plussresultater å vise til, likevel jager investorer etter det som skal mest opp i kurs uten å se an risikoen tilstrekkelig. Det lånes penger over en lav sko for å kjøpe aksjer, og menneskenaturen utfolder seg. Når  naboen har blitt rik på aksjer, så skal alle i nabolaget ha aksjer. En blanding av misunnelse, irritasjon og grådighet kan lett ende med tårer og tenners gnissel.

Det er altså en hel del mørke skyer i horisonten og de har vært der lenge. Men før nedturen mot det store krakket kommer, så kan det faktisk bli en real fest med det siste store rallyet før nedturen starter. Børsene kan virkelig komme til å trosse tyngdeloven og gå enda høyere, med investorer som glemmer  at alt kan slå sprekker og at intet tre vokser inn i himmelen.  Klarer man å hoppe av i tide så kan det bli meget lønnsomt.

La oss ta et tankeeksperiment: Nedturen starter med økende labile markeder og frykt i februar 2020, og mediene skriker “KRAKK” og kaster som vanlig bensin på bålet, men de aller fleste vil se an den første reaksjonen ned som en kortvarig korreksjon. De som hopper av i frykt kjøper seg inn igjen, men så kommer det flere reaksjoner ned som går stadig dypere. Svært mange har bestemt seg for å sitte stille i båten på forhånd, men det krever for mye for mange å være rolig når det virkelig tærer på. Mange er belånte og må tvangsselge. Mange vil prøve å kompensere realiserte tap ved å prøve å kjøpe seg inn enda lengre ned senere, men nedturen fortsetter bare.

Det er altfor mange investorer rundt om, både små og store, som må selge. Man sier det blir trangt i døra på vei ut. Tusenvis av fond må selge unna aksjer fordi fondskundene løser inn sine andeler. Kjøperne ser ingen grunn til å bli noe annet enn skeptiske, med god grunn, og børsene går enda lengre ned. Svært mange investorer er fortsatt, mer eller mindre uvillig, med på nedturen som de ikke trodde skulle bli så lang og dyp. De er på sett og vis fastlåst til tragedien. Det kjennes tungt, og det er mye stygg slitasje rundt om.

På toppen blir det en meget skitten valgkamp i USA hvor det tegnes et dystert framtidsbilde dersom motstanderne får makta, og det får flere tunge investorer til å ta den endelige beslutningen om å selge seg ut av aksjemarkedet i enda større grad.  

En dyster spådom:

Så… En høstdag i 2020 med de aller mørkeste skyene over børsene, så raser prosentene ned i det store krakket, langt ned i dypet. Den utløsende skrekkelige faktoren er igjen en bankkollaps i USA, som denne gangen skyldes store samlede utlån til selskaper som ikke har oppnådd tilstrekkelig evne til tilbakebetaling eller som har mistet den i stor grad som følge av virkninger fra handelskrigen, og med det, en tsunami av konkurser. Etter et par handelsdager nås det absolutte bunnpunktet i krakket i siste halvdel av oktober. De styggeste fallene blir selvfølgelig i de aksjene som det er minst substans i, og flere aksjer vil rett og slett bli eliminert som følge av børskrakket. Fra februar til bunnpunktet utpå høsten går børsene ned med hele 70%, hvilket er enormt. Så kan vi starte på nytt igjen.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler