Kledde av døende arbeider

Fire forretningsmenn fra den spanske byen Chiclana de la Frontera i Cádiz-provinsen er anklaget for å tatt av en døende ansatt sin uniform på vei til sykehuset for å unngå å bli holdt ansvarlig for dennes død.

Den 42 år gamle arbeideren, som var uten Social Securidad, hadde ingen spesialtrening for å betjene tungt maskineri eller tilstrekkelig vernetøy, døde av skader han pådro seg mens man brukte en gaffeltruck for virksomheten. Mennene som fjernet uniformen, er blitt anklaget for uaktsomhet med døden til følge.

Ulykken skjedde 17. juli 2018, men det var ikke før januar i år at politiet startet en undersøkelse for å avklare hva som skjedde. Gitt at arbeideren ankom på sykehuset uten uniform, ble dødsårsaken i utgangspunktet ikke regnet som et resultat av en arbeidsulykke. Dette medførte at hans kone og to barn ble etterlatt «praktisk talt uten noen erstatning», siden de bare mottok pensjonen for dødsfall forårsaket av vanlige ulykker, opplyste Guardi Civil i en uttalelse.

Men historien var ikke den fulle og hele sannhet. Den 17. juli bemannet arbeideren en elektrisk gaffeltruck til tross for at han ikke hadde trening til å betjene tungt maskineri eller hadde beskyttende klær, ifølge etterforskere. Når arbeideren ble alvorlig skadet etter å ha blitt fanget i maskinens løftearm-mekanisme, satte forretningsjefen og en annen ansatt ham inn i en privat bil og kjørte ham til La Longuera medisinske senter i Chiclana de la Frontera. Underveis, «fjernet de arbeidsuniformen, som hadde selskapets logo, for ikke å vekke mistanker og unngå å bli holdt ansvarlig,» forklarte politiet. De to mennene fortalte legene at «han hadde falt ved et uhell» utenom arbeidet. Arbeideren ble overført til Universitetssykehuset i Puerto Real på grunn av alvorlighetsgraden av sine skader, hvor han døde noen timer senere. 

Åtte måneder etter hans død mener Guardia Civil at de har nok  for å bevise at «arbeidstakerens død skyldtes mangel på trening i drift av maskinen han brukte.» Men dette er bare en av mange uregelmessigheter offiserene har funnet under etterforskningen, som gjennomføres i samarbeid med arbeidsinspektoratet, som arbeiderens familie kontaktet i slutten av oktober.

Ved å rekonstruere hendelsene 17. juli har utredere oppdaget at arbeidstaker ikke fikk beskyttelsestøy og ikke var dekket av trygdeordninger. Faktisk var ingen av selskapets arbeidstakere innmeldt i trygdekassen, og virksomheten manglet også sikkerhets- og evakueringsplaner.

De fire forretningsmennene ble arrestert i slutten av mars og løslatt kort tid etterpå med siktelser. Dommeren undersøker dem for uaktsomt drap og brudd på arbeidernes rettigheter. Mennene står også overfor sanksjoner fra arbeids- og sosialkontoret for de mange uregelmessighetene som er funnet hos selskapet, samt en mulig bot fra Chiclanas planleggingsavdeling for andre relaterte brudd. Takket være politiundersøkelsen får offerets kone og barn nå enke- og barnepensjon for dødsfall forårsaket av arbeidsulykker.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler