Fokus Kina – USA – EU

Kinas økonomiske og industrielle vekst begynner å gi store miljøproblemer for landet og dets innbyggere.

Partene har aldri tidligere vært nærmere en løsning i den over et år gamle handelskrigen, hvor USA og Kina har ilagt hverandre straffetoll på inntil 25 prosent på produkter verdt over 360 milliarder dollar i året. Men Kina har mange andre utfordringer i tillgg.

Den voldsomt, ekspanderende stats-regulerte kapitalismen i Kina har ført til en forurensning av slike dimensjoner at verden knapt har sett maken. Og forurensningen er ikke bare begrenset til byområdene i Kina, det ser verre ut på landsbygda. Ifølge Bloomberg er 20 prosent av Kina’s landbruksareal alvorlig forurenset.

Forurensningen gjør at folk blir angrepet av merkelige kreftsykdommer. Det er påvist en høy korrelasjon mellom såkalte kreftlandsbyer og hovedområdene for landbruksproduksjonen. Om lag 70 prosent av de større elvene og 80 prosent av grunnvannet er så forurenset at det er helsefarlig. Vannet i det største ferskvannreservoaret i Nord-Kina, Baiyang-sjøen, er så forurenset at folk frarådes å komme i kontakt med det.

Til tross for at sentrale myndigheter satser svære beløp på å stanse den galopperende forurensningen, mener eksperter at vannforurensningen i Kina er ute av kontroll. Noen mener sågar at det kinesiske regimet neppe kan overleve den økte forurensningen av vann, jordsmonn og luft. I dette miljøet produseres mat.

Mens forgiftningen av luft, vann og jordsmonn i Kina øker fra et fra før av katastrofalt høyt nivå, vokser Norges import av matvarer fra landet. Fra 2010 til 2016 økte verdien av matvareimporten fra Kina til Norge fra 455 millioner til 1.188 millioner kroner, altså mer enn en dobling i løpet av seks år. Det meste av matvareimporten er grønnsaker og frukt, og for enkelte matvarer er innførselen så stor at landet i praksis er i ferd med å få monopol. Det gjelder produkter som hvitløk og hermetisk sopp. I 2016 innførte Norge 1.090 tonn rå hvitløk og 440 tonn andre hvitløkprodukter. Importen av hermetisk sopp var på om lag 1.000 tonn, mesteparten hermetisk sjampinjong. Kina er også stor eksportør av tomatpure. Norge innførte vel 1.400 tonn tomatpure og andre tomatprodukter i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Handelskrigen president Donald Trump har startet mot Kina har ført til at fokus i langt større grad enn tidligere er rettet mot det kineserne faktisk driver med.  – Østavinden har blåst ganske sterkt, men i det siste har den begynt å lukte ganske ille. Nå trenger vi en sterkere vestavind. Det er budskapet du vil høre fra hele Europa i disse dager, sier Reinhard Bütikofer, som er medlem av Europaparlamentet, og nestleder i komiteen for Kina-spørsmål. EU har lært av USA og kjører en langt tøffere linje i forhandlingene med Kina. Det begynner å gi resultater. – Tiden med europeisk naivitet er over, fastslår Frankrikes president Macron.

EU-forhandlere la sjeldent press på Kina før toppmøtet i begynnelsen av april. Kina forplikter seg til reformer for å åpne egne markeder med avtalte tidsfrister. EU-forhandlere truet med å forlate forhandlingene hvis ikke Kina gikk med på en detaljert tidsplan på reformer og hvordan disse skulle gjennomføres. Diplomater karakteriserer det som «et sjeldent eksempel på fiendtlighet fra EU» overfor South China Morning Post. De sier at EU er utålmodige og lei over løfter fra Kina på når og hvordan de skal levere markedsreformer.

EU-Kina-toppmøtet i Brussel nå i april.

Det kinesiske kommunistpartiet gjør alt for å ha kontroll over landets økonomi. President Xi Jinping lovte dype markedsreformer i finanssektoren for seks år siden. Det har skjedd svært lite. Internasjonale finansinstitusjoner, blant annet banker, forsikringsselskaper og betalingsformidlere, mener dørene er lukket til tross for nye løfter om at de skal få markedstilgang. Nå er USA, og etterhvert også EU i ferd med å miste tålmodigheten.

Professor Minxin Pei ved Claremont McKenna College i USA mener at forsinkelsene i reformarbeidet utgjør en farlig trussel for den kinesiske økonomien, som er blitt verdens nest største – bak USA. USA har lagt press under handelsforhandlingene om at Kina skal importere mer av amerikanske produkter og tillate amerikanske selskaper å drive virksomhet i Kina uten tvungen teknologioverføring. Professor Pei tror det vil komme på plass en handelsavtale, men han tror dette kun er en kortsiktig løsning på Kinas langsiktige problemer.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler