Økt oljeproduksjon gir likevel prisøkning

Opec-landene skal ha blitt enige om å fjerne produksjonskutt tilsvarende en million fat olje per dag. Den faktiske økningen fra dagens produksjonsnivå skal da bli 600.000 fat per dag. Avtalen innebærer i prinsippet en produksjonsøkning på 1 million fat dagen, skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge energianalytiker John Kemp i Reuters trer avtalen i kraft fra 1. juli. Oljeprisen holder på oppgangen selv  etter meldingene fra Opec-samtalene. Prisen på nordsjøolje var etter at nyheten ble kjent, opp 2,7 prosent til drøye 75 dollar fatet. En Opec-kilde sier til Reuters at økningen i realiteten vil bli mindre enn en million fat per dag, fordi flere av landene som til nå har holdt tilbake, vil få vansker med å komme opp i full produksjon igjen.

De resterende landene vil heller ikke få tillatelse til å produsere enda mer for å fylle gapet, sier kilden. Det har i forkant av møtet rådet stor uenighet mellom særlig Saudi-Arabia og Iran, der førstnevnte har tatt til orde for en økning på en million fat om dagen, mens Iran er fornøyd med dagens produksjonsnivå og en oljepris på 70 dollar fatet. Dermed har Iran måtte gi seg. På den ene siden står Saudi-Arabia, som har støtte fra organisasjonens samarbeidspartner Russland, og på den andre siden en gruppering med Iran i spissen. Saudi-Arabia er blant landene som holder tilbake produksjon, mens Iran på ny har blitt rammet av amerikanske sanksjoner, hvilket medfører at de kan få problemer med å selge oljen sin i verdensmarkedet.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler