Nesten 100 milliarder sløst bort

Det spanske høyhastighetstoget AVE

Har Spania kastet bort penger på offentlige prosjekter? En ny studie som ser på to tiår med offentlige investeringer, påstår det. Bare høyhastighetsbanen alene, kjent som AVE, har fått offentlige midler i størrelsesorden 26,2 milliarder euro i perioden 1995-2016, ifølge  rapporten, et samarbeidsprosjekt i regi av  universitetene i Barcelona, ​​Girona, Valencia, Cantabria, Tenerife, Sevilla, Málaga, Alicante og Madrid. Penger er kastet bort på   korrupsjon, underutnyttede prosjekter, ubrukelige prosjekter og utilstrekkelig prioritering.

Rapporten, som ble publisert av Association of Spanish Geographers, anslår at regjeringsorganer fra 1995 til 2016 brukte mer enn 81 milliarder euro på «infrastruktur som var unødvendig, dårlig utnyttet eller dårlig planlagt.» Og dette tallet kan overstige   97 milliarder i nær fremtid, med beløpene som allerede er blitt pantsatt. Rapporten sier at mellom 1985 og 1995, sløste spanske myndigheter bort midler tilsvarende 5% av bruttonasjonalproduktet (BNP). I løpet av den økonomiske boomen fra 1996 til 2007 økte dette tallet opp til 20% av BNP. Fra begynnelsen av den økonomiske krisen fram til nå har dette kommet ned til rundt 3%. Av alle de disse utgiftene har over en tredjedel gått inn i AVE-systemet for prosjekter som ikke produserte de  sosiale fordeler som forventes av slike investeringer. 

Så er flyplasser og havner andre store mottakere av overdreven  bruk av statlige midler (9,5 milliarder euro). Rapporten finner at «bare en titt» på offisielle data fra AENA, den nasjonale flyplassoperatøren, tydelig viser at minst en tredjedel av flyplassene er unødvendige. Til dette må legges til alle flyselskapsfasilitetene som er bygd av regionale myndigheter «, etter å ha fulgt andre kriterier enn sunn fornuft; Disse anleggene er nå enten stengt, mangler passasjerer eller har så få passasjerer  at tallene vil forbli i røde i flere tiår. Castellón flyplass, i Valencia-regionen er spesielt nevnt.  Det største eksemplet på sløsing med utgifter til havner, er i A Coruña, i Galicia.

Avsaltningsanlegg er et kapittel for seg selv, som representerer over 2,3 milliarder euro i kostnadsoverskridelser, ineffektivitet eller dårlig forvaltning på steder som Torrevieja, Alicante, Oropesa og Moncofar. Og store utgifter på veier som har nådd 5,9 milliarder euro, ifølge rapporten. Av dette beløpet har nesten 5 milliarder euro gått inn i de nesten øde «radiale» veiene utenfor Madrid, som måtte reddes av staten. Regionale og lokale myndigheter har også kastet bort 34,6 milliarder euro på unødvendige utdanningssentre, sykehus, kulturelle og vitenskapelige fasiliteter, parker og større arrangementer. Listen over store pengesløsere ledes av de regionale myndighetene i Catalonia (€ 9,1 milliarder), Madrid (7,7 milliarder euro) og Valencia (5,9 milliarder euro). På lokalt nivå nevner rapporten unødvendige prosjekter som sporvognslinjer i Parla, Jaén og Vélez-Málaga, Miljøbyen i Soria, Lysbyen i Alicante, Justismålstedet i Madrid, Kunst- og vitenskapsbyen i Valencia og Alicantes temapark Terra Mítica.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler