Analyseselskapet ING om Spania

Etter den laveste kvartalsvise BNP-vekstraten siden siste kvartal 2014, i andre kvartal, er foreløpige utsikter for tredje kvartal også skuffende. Dette gir ytterligere bevis på en nedgang i den spanske økonomien. Innkjøpssjefenes indeks (PMI) for tjenestesektoren – en undersøkelse av firmaer om deres syn på økonomien – falt kraftig fra 55,4 i juni til 52,6 i juli, det laveste nivået siden november 2013. For produksjons PMI ble nedgangen mindre  (fra 53,4 i juni til 52,9 i juli), men indikatoren har vært på en nedadgående trend siden mars 2018.

Alt dette viser ytterligere bevis på en decelerasjon i økonomien. Forrige uke viste foreløpige tall at den spanske økonomien økte  med 0,6% i andre kvartal 2018 sammenlignet med 0,7% i første kvartal. Siden 4. kvartal 2014 har økonomien utvidet seg med minst 0,7% pr kvartal. Dette ekstraordinære løpet er nå over. Nedgangen i andre kvartal var forventet da PMIene gikk ned.

Detaljhandelen ble også rammet, og dette viste seg i tregere konsumvekst i husholdningene (0,2% QoQ sammenlignet med 0,7% i første kvartal). På årsbasis økte økonomien med 2,7% i 2Q sammenlignet med 3,0% i forrige kvartal. Bidraget fra innenlandsk etterspørsel var 2,9 prosentpoeng, 0,1 prosentpoeng høyere enn forrige kvartal. Ekstern etterspørsel hadde et negativt bidrag på 0,2 prosentpoeng i forhold til tidligere + 0,2 prosentpoeng. Gitt den moderate nedgangen i euroområdet, er dette imidlertid ikke så overraskende.

Likevel er den spanske økonomien fortsatt i god form. Bedringen i arbeidsmarkedet, for eksempel, vil fortsette å støtte forbruket. Turismen fortsetter også å støtte økonomien, med litt flere internasjonale turister som kommer inn i landet i første halvår i forhold til samme periode i fjor. Det ser likevel ut til at økonomien vil bremse litt mer i de kommende kvartalene. Gitt den ekstraordinære ytelsen i tidligere år (over 3% årlig vekst siden 2015), bør dette ikke betraktes som et tegn på problemer. For 2018 som helhet forventes nå en vekst på 2,6%.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler