Den kommunale skatten (Plusvalia) – ulovlig dersom eiendommen selges med tap

Spanias forfatningsdomstol i en historisk dom erklærte at kommunal skatt ikke kan belastes når man selger eiendom med tap. Ingen fortjeneste, ingen beskatning.

Ved salg av eiendom i Spania er selgeren ansvarlig for to skatter:

1. Gevinstskatt (betalt til regionale myndigheter).
2. Kommunal skatt (krevd av rådhuset).

1. Denne gevinstskatten betales av selger. Den er beregnet utifra forskjellen mellom salgsprisen og den opprinnelige kjøpesummen. Denne avgiften skal betales av både fastboende og ikke-beboere.

Men selv om det IKKE har vært noe gevinst ved salg, er den som erverver eiendommen forpliktet til å holde tilbake og overføre til statskassen 3% av avtalt pris. Dette å tilbakeholde penger, har for selgeren følelsen av en betaling på grunn av den normale skatten man betaler på overføringen. Dersom det tilbakeholdte beløp er større enn det beløp som skal betales, kan man søke om å få tilbakebetalt overskuddet.

For eksempel, hvis jeg kjøper en eiendom for 200.000.- € er kjøperen forpliktet til å holde tilbake 3% av prisen og å betale disse 3% (6000.- €) til statskassen på vegne av selgeren. Selgeren mottar bare 194.000.- €.

Dette er måten skattemyndighetene garantere innsamling av gevinstskatten når en ikke-resident selger en eiendom i Spania og flytter tilbake til sitt land.

2. Den andre avgiften som skal betales av selgeren, er kommunalskatten. Dette er skatt som anses som ulovlig av retten dersom eiendommen selges med tap. Denne avgiften er samlet inn av kommunen for alle transaksjoner (for eksempel hus og tomter) på alle titteloverføringer (for eksempel kjøp, arv og gave eller forskudd på arv). Juridisk er denne skatten er betalt av selgeren.

Med hensyn til beregningen av denne skatten, må det bemerkes at hver kommune kan fastsette koeffisienter, reduksjoner, skattesatser og bonuser, innenfor rammene som fastlagt i lokal skattelov (Ley reguladora de las Haciendas Locales). Betalbar skatt er i hovedsak regulert gjennom likningsverdien av eiendommen og antall år de har eid den.

Dermed, jo større likningsverdi og jo flere år siden siste overføring, desto høyere blir den kommunale skatten (Plusvalia). De fleste rådhusene har ikke oppdatert disse verdiene i tråd med dagens markedsverdier. Det er derfor selgere fortsatt blir belastet denne skatten til tross for at de har tap på salg.

Det er et prinsipp i spansk lov at du først må betale den forespurte skatten (eller boten) og deretter sende inn en klage. Så, hvis du selger eiendom nå – med tap – kan du ikke nekte å betale den kommunale (Plusvalia) skatten. Bare etter at du har betalt den, kan du klage og søke om full refusjon.

Relaterte artikler