Hva er passet verdt? De mektigste passene i verden

Passet er et veldig viktig dokument i livet. Generelt bekrefter passet at registrerte personopplysninger tilhører personen som er registrert i dokumentet. Passet tillater innehaveren å reise utenlands over grensen til utstedelsesstaten – og å reise tilbake til utstedelsesstaten. Passet gir beskyttelse av utstedelsesstatens diplomatiske representasjoner. Det betyr at passet gir innehaveren reisefrihet og beskyttelse eller i motsatt tilfelle kan utstedelsesstaten gjennom passet begrense friheten til å reise eller gjøre det helt umulig å reise. 

Hvilke er de mektigste passene i verden?

Henley & Partners Research Department, som har opprettet Henley Passport Index for 14 år siden, har nettopp publisert 2019 Global Ranking. 

Henley Passport Index er den opprinnelige rangeringen av alle verdens pass i henhold til antall destinasjoner deres innehavere kan få tilgang til uten tidligere visum. Rangeringen er basert på eksklusive data fra International Air Transport Association  (IATA), som opprettholder verdens største og mest nøyaktige database med reiseinformasjon. Den blir stadig aktualisert gjennom omfattende, pågående forskning fra Henley & Partners Research Department.

The Global Ranking 2019: 

Første plass deles av Japan, Singapore og Sør-Korea, (tilgang til  189 land). På andre plass er Tyskland (188 land), på tredje plass er  Frankrike, Danmark, Finland, Sverige og Italia (187 land). Fjerde plass deles av  Luxembourg og Spania (186 land). På femte plass er Holland, Norge, Portugal,  Sveits, Storbritannia (185 land), etterfulgt på sjette plass av USA, Belgia, Canada, Hellas og Irland (184 land). Tsjekkia er på syvende plass (183 land). Deretter kommer Malta på åttende plass (182 land) . Australia, Island og New Zealand  er på niende plass (181 land). Tiende plass deles av Ungarn, Latvia, Litauen, Slovakia og Slovenia (180 land). 

På de siste plassene er Pakistan (plass 102, tilgang til 33 land), Somalia og Syria (plass 103, tilgang til 32 land), og til slutt kommer Afghanistan og Irak (plass 104, tilgang til 30 land). 

Betydningen av et pass vises i en melding fra nyhetsbyrået Reuters. Reuters rapporterer at det nye biometriske passet som Republikken Kongo introduserte i slutten av 2015 koster 170 euro (rundt 1700 NOK). Dette gjør dokumentet til det dyreste passet i verden, ifølge Reuters. Beløpet er en tredjedel av årslønnen for den gjennomsnittlige kongolesiske. Dette gjør det umulig for de fleste i Kongo å kjøpe pass og dermed er friheten til å reise tatt. 

En bemerkning på slutten. Sommertid – reisetid: Pass på at du som har friheten til å reise, har et gyldig pass!

AV: KARIN EICKEL-HERMANRUD

Relaterte artikler