YRKESREGULERINGER FOR ADVOKATER OG EIENDOMSMEKLERE I SPANIA

I teorien er det bare en kategori advokat i Spania (abogados). I praksis er det juridiske yrket delt inn i to yrker: advokater og rettsrepresentanter (procuradores).

Forskjellen mellom dem er at advokater gir råd og forsvarer offentlige og private interesser i alle slags rettslige prøvelser og saker.

Rettsrepresentantene representerer utelukkende partene i retten og mottar domstolskommunikasjon på vegne av partene. Rettsrepresentanter må brukes av partene i de fleste typer saker.

Advokater MÅ være medlemmer av den spanske advokatforeningen hvis de praktiserer, eller rådgir og forsvarer private eller offentlige interesser. Den spanske advokatforeningen er den profesjonelle organisasjonen som regulerer advokater. Hver advokat som er medlem har en forsikring som dekker uaktsomhet og du kan klage direkte til foreningen om du ser noe som ikke er profesjonelt.

For å bli en praktiserende advokat må man være medlem av advokatforeningen, og for å bli medlem og få advokatbevilling er det 3 krav: 

• Et universitetsgrunnkurs i lov (4 år)

• En mastergrad i juss (Abogacía-juristutdanning), samt praksis i et advokatfirma eller en juridisk avdeling i et selskap

• Bestå en eksamen som justisministeren kjører hvert år

Spanske advokater må overholde de advokatetiske retningslinjer som følger av deres samfunnsansvar.

Spanske advokater er gjenstand for disiplinærsanksjoner dersom de ikke oppfyller sine faglige forpliktelser. Straff som kan pålegges, er suspensjon fra praksis for alvorlige brudd.

Flertallet av eiendomstvist-sakene som ender opp i retten eller med store tap for kjøpere, skyldes mangel på råd fra en advokat. Råd fra advokaten bør gis fra det aller første øyeblikket din agent finner den beste eiendommen for deg. Når du signerer et dokument, kan det være for sent.

I mange land er en eiendomsmegler en registrert fagperson som kan holdes økonomisk ansvarlig hvis han er involvert i et salg og vilkårene senere viser seg å være basert på et feilaktig grunnlag.

I Spania er der ingen lov som regulerer eiendomsmeklere. Alle og enhver kan opptre som mellomperson ved en eiendomstransksjon. Dette betyr at det er vanskelig å holde en mekler ansvarlig om noe skulle gå galt ved en transaksjon. Om en mekler opptrer slik at du lider et tap, enten gjennom en uforsvarlig handling eller fordi de gjorde en feil, er det vanskelig å få erstatning.

Begge fagruppene er nødvendig i en transaksjon. Agenten finner din drømmeeiendom, advokaten ser til at du kan sove godt i ditt nye hjem.

Informasjon i spalten har informativ karakter, og er ikke ment som en erstatning for profesjonell rådgivning i det enkelte tilfelle. Husk at lover og regler endres i raskt tempo, slik at man må alltid sjekke ”datostemplet” på opplysninger man får. Ripoll Abogados fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil eller andre typer feil som kan ha sneket seg inn i artiklene. 

Relaterte artikler