Hvem betaler?

De fleste som kjøper eiendom I Spania trenger å låne penger fra en bank for å delfinansiere kjøpet av deres drømmehjem.

Banken studerer først din evne til å tilbakebetale de lånte pengene, som et viktig grunnlag for å gi et lån. Når banken har det klart for seg at lånetakeren er i stand til å tilbakebetale pengene, vil de foreta en verdivurdering av eiendommen for å finne ut om markedsverdien vil dekke beløpet på lånet samt alle forpliktelser, og så vil de etablere en garanti for å sikre at dersom lånetakeren ikke oppfyller betalingsplikten, vil banken være fri til å overta eiendommen.

Denne sikkerheten, boliglånet, må være registrert i eiendomsregisteret, slik at alle som er villige til å kjøpe eiendommen, vil først og fremst være oppmerksom på at kravet fra banken om refusjon av penger vil bli tilbakebetalt. Etableringen av denne garantien innebærer noen utgifter; Debitor og bank bør underskrive et pantedokument foran notarius publicus og dokumentet skal registreres i eiendomsregistret slik at garantien er effektiv. Opprettelsen av boliglånet er gjort til fordel for banken, og denne operasjonen er gjenstand for en skatt, nemlig stempelavgift.

Den 18 oktober stoppet Høyesterett kjøperens forpliktelse til å betale denne skatten, og overførte betalingsplikten til banken. Nyheten ble publisert i alle nasjonale medier, siden beslutningen vil påvirke alle nye boligkjøpere i Spania, gjennom boliglån, men også fordi dommen kan tjene som grunnlag for en anmodning om tilbakebetaling av skattepengene betalt til boligkjøpere i de siste 4 år, som er omtrent åtte millioner mennesker. Mengden penger som skal returneres av myndighetene, kan nå 4 000 millioner euro.

Denne avgjørelsen betød at aksjene til bankene falt betydelig. Bare 24 timer senere rapporterte Høyesterettskammerets president, det vil si de som tok avgjørelsen dagen før, at på grunn av det enorme sosiale og økonomiske oppstyret som skjedde på grunn av denne avgjørelsen, og hva dette betyr for kjøpere som har betalt denne stempelavgiften i løpet av de siste 4 år, vil beslutningen bli lagt til tolkning av de 31 magistratene som danner plenum, i stedet for de 6 som tok avgjørelsen.

De berørte instansene truer med å kollapse domstolene med forespørsler om retur av innbetalte penger. Fortolkningen av beslutningen er derfor fremdeles opp i luften, og det vil være veldig interessant å vite hvordan det løses. Vi har fått vite at dommerene skal møtes 5 november og ta en avgjørelse på dette. Vi regner med at det vil løses på best mulig måte.

Informasjon i spalten har informativ karakter, og er ikke ment som en erstatning for profesjonell rådgivning i det enkelte tilfelle. Husk at lover og regler endres i raskt tempo, slik at man må alltid sjekke ”datostemplet”på opplysninger man får. Ripoll Abogados fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil eller andre typer feil som kan ha sneket seginn i artiklene».

 

Relaterte artikler