DRIKKE OG KJØRE I SPANIA

Drunk driver behind the steering wheel of a car

De legale grensene er:

• En alkohol grense på 0,5 g/l ved blodtest

• En alkoholkonsentrasjon på 0,26 mg / l ved blåsetest

• For profesjonelle sjåfører og de som har hatt førerkort i mindre enn 2 år er maksimumsgrensene lavere

• Sjåfører må gi en blåsetest når en politimann ber om det I disse Situasjonene:

• Hvis bilen var involvert i en ulykke

• Hvis det ser ut som sjåføren er under påvirkning av alkohol

• Hvis sjåføren har brutt en lov, ved f.eks å kjøre for fort

• På et tilfeldig kontrollpunkt (control de alcoholemia) satt opp av politiet

Straff for promillekjøring

Straff for kjøring med blodalkoholnivå over 0,5 g / l kan omfatte:

• En bot på opp til 500 €

• 6 poeng redusert på førerkortet

• Suspensjon av førerkortet i tre måneder

• Samt en bot på 1000 € om sjåføren har drukket mer enn dobbelt av hva grensen er

• Gjentatte ganger er beruset sjåfør

• Nekter å ta en blåsetest

• Hvis man finner at sjåføren kjører men han er under påvirket av medikamenter eller narkotika (uansett hvor mye)

Å kjøre med et blodalkoholnivå på over 1,2 g / l kan omfatte en fengselsstraff og suspensjon av lisensen i mellom ett og fire år.

Konfiskering

Politiet vil inndra kjøretøyet til en sjåfør som har blitt funnet å være over den lovlige grensen for alkohol, eller under påvirkning av narkotika. Et unntak kan gjøres hvis en passasjer har gyldig lisens og er i stand til lovlig å kjøre kjøretøyet.

Spania bruker et poengsystem for førerkort, inkludert de ikke-spanske statsborgere som er bosatt i Spania. Poeng trekkes i henhold til alvorlighetsgraden av lovbruddet. Hvis du er bosatt i Spania, må du registrere en kjørelisens som er byttet til spansk. Det vil si du må ha et spansk førerkort.

Det er obligatorisk for ikke-bosatte å betale bøter umiddelbart, kontant. I dette tilfellet trekkes ikke poeng.

Hvis dette ikke er mulig, vil kjøretøyet bli inndratt uavhengig av om en alternativ sjåfør er tilgjengelig.

«Informasjon i spalten har informativ karakter, og er ikke ment som en erstatning for profesjonell rådgivning i det enkelte tilfelle. Husk at lover og regler endres i raskt tempo, slik at man må alltid sjekke ”datostemplet” på opplysninger man får. Ripoll Abogados fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil eller andre typer feil som kan ha sneket seg inn i artiklene.«


Relaterte artikler