Urolig farvann i vente

Aksjemarkedene har på nyåret fortsatt sin ufortrødne opptur, drevet av forsiktige sentralbanker, forventninger om handelsavtale mellom USA og Kina og styrketegn fra amerikansk økonomi. At verdensøkonomien forøvrig ser mer skjør ut enn på lenge og at forventningene til selskapenes inntjeningsvekst er kraftig nedjustert, synes å få mindre oppmerksomhet – enn så lenge. Globale aksjer har steget ni prosent siden årsskiftet og mer urolige farvann må forventes fremover.

Her er noen årsaker:

  • Helt uklart hva Brexit vil bety på kort sikt, dvs. utslag i aksjemarkedet.
  • Nullvekst i tysk økonomi i fjerde kvartal, men små tegn til bedring i den viktige bilindustrien.
  • Største årlige fall i industriproduksjonen i eurosonen siden gjeldskrisen 2012.
  • Største fall i amerikansk detaljhandelsvekst i desember siden finanskriseåret 2009.

Handelsforhandlinger fortsetter mellom USA og Kina i Beijing, men det er stor usikkerhet rundt resultatet. Så det er mange skjær i sjøen. Oljeprisene er stabile i området rundt 65 dollar fatet. Men husk at dollaren er sterk, eksempelvis 8,65 mot kroner.

Andre nyheter: Ifølge tall som det tyrkiske statistikkbyrået la fram mandag 11. mai, krympet den tyrkiske økonomien med 2,4 prosent i siste kvartal i fjor sammenlignet med forrige kvartal. Også i tredje kvartal var det negativ vekst i landets økonomi. Dermed er Tyrkia i resesjon igjen, for første gang siden 2009.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler