Optimisme i USA

Den viktige innkjøpsjefsindeksen for amerikansk industri offentliggjort 1.april, viste en oppgang fra 54,2 i februar til 55,3 i mars. Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 54,5. Over 50 betyr positiv forventning. Det var både flere nye ordrer og flere sysselsatte som trakk indeksen høyere.

Med både handelskrig, svakere vekst globalt og innstramningen av finansielle forhold i fjor høst har markedet lenge ventet at også amerikansk industri skal merke det. Industrien i USA holder tempoet oppe og signaliserer fortsatt god vekst i amerikansk økonomi. Det er ihvertfall ikke noen tegn til en snarlig resesjon, slik prisingen i rentemarkedet indikerer, skriver Nordea Markets.

Oppgangen var bredt basert, men med en særlig stor vekst for sysselsettingsindeksen. Indeksen har kommet ned fra et tidligere svært høyt nivå, men peker fortsatt mot en solid vekst for amerikansk industri. Indeksen tyder på at amerikansk industri fortsatt møter høy etterspørsel til tross for svekket industriproduksjon globalt. Oljefondet, offisielt kalt Statens Pensjonsfond Utland (SPU), har nettopp toppet 9.000 milliarder kroner. Fondet har dermed steget nesten 750 milliarder siden nyttår, da fondets verdi var 8.256 milliarder kroner.

Oppgangen har skjedd i takt med et sterkt 1. kvartal på verdens børser. Samtidig har oljefondet gradvis kjøpt seg opp i aksjer etter Finansdepartementets beslutning om å øke aksjeandelen fra 62,5 til 70 prosent. Mye av aksjekjøpene skjedde i november og desember – i et fallende marked. Ved utgangen av 2018 var 66,3 prosent av fondet investert i aksjer, 30,7 prosent i renter og tre prosent i eiendom. EURNOK sto pr 2. april i 9,6438, og kronen har dermed styrket seg med 2,6 prosent mot euro i år.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler