Nye husleieregler innført i Spania

Et nytt regjeringsdekret som regulerer utleie i Spania, trådte i kraft onsdag 6. mars, bare fem dager etter at den ble godkjent av regjeringen. Tiltakene som er innført av regjeringen til Pedro Sánchez,  søker å bedre beskyttelsen for leietakere på et tidspunkt hvor rimelige boliger stadig blir vanskeligere å finne.

Dekretet utvider varigheten av leiekontrakten fra tre til fem år (eller sju hvis utleier er et selskap), og forhindrer årlige leieprisstigninger på mer enn konsumprisindeksen (KPI) innenfor  perioden. De nye reglene legger ikke vekt på hvor mye månedlig leie en utleier kan be om, selv om støttepartiet Unidos Podemos hadde krevd dette. Endringene gjelder kun for nye leieavtaler inngått 6. mars og senere. 

Tidligere avtaler er fortsatt dekket av tidligere lovgivning, men hvis begge parter er enige og det ikke er en ulovlig hindring, kan eldre kontrakter oppgraderes til det nye regelverket.  Visestatsminister Carmen Calvo sa i forrige uke at dekretet er “en handlingsplan for rette opp en uakseptabel situasjon”, og legger til at tiltakene vil være spesielt nyttige for unge mennesker.

Som alle regjeringsdekret må denne ratifiseres av Kongressen innen en måned. Men på grunn av nyvalget den 28. april har Parlamentet blitt oppløst, og denne oppgaven vil derfor falle på en permanent kongresskomité. Regjeringen har allerede sikret seg  støtte fra Podemos og det katalanske nasjonalistiske partiet PdeCAT.  Det baskiske nasjonalistiske partiet PNV forventes også å støtte dekretet.

Dette er de viktigste aspektene ved dekretet:  Minstlengden av kontrakten er utvidet fra tre til fem år (eller sju hvis utleier er en bedrift). For å gi bedre stabilitet for leietakere, har perioden for  fornyelse av kontrakten blitt utvidet fra ett til tre år. Etter den obligatoriske fornyelsesperioden må utleiere gi fire måneders varsel for å avslutte kontrakten og leietakere må gi to.

Tidligere kunne eiere gi to måneders varsel og leietakere en. Økning av husleien var begrenset til KPI. Mens tidligere kontrakter kunne etablere egne bestemmelser for årlige vurderinger, forhindrer det nye dekret årlige leieprisstigninger på mer enn konsumprisindeksen (KPI) i kontraktsperioden. Dekretet innfører en statlig referanseindeks for leiepriser som vil bli brukt til å følge endringer i markedet og bidra til å avgjøre om en tilbudspris er tilpasset markedsforholdene. Denne indeksen vil gi gjennomsnittlig pris i en gitt del av Spania, og gjennomgå årlige vurderinger. Regjeringen har gitt seg selv åtte måneder til å produsere de første tallene.

I tillegg til en måneds innskudd kan eiendomseiere bare spørre en leietaker for tilleggsgarantier som tilsvarer to måneders leie. Hvis utleier er en juridisk enhet, må den dekke eventuelle eiendomsmeglingskostnader.

Dekretet anerkjenner likevel avtaler registrert i eiendomsregisteret og de som ikke er registrert. Med andre ord, hvis noen kjøper en eiendom som allerede er leid ut, må de respektere leietakerens leieavtale.

Utkastelser: Alle evigasjonsprosesser vil gå gjennom de sosiale tjenestene først for å avgjøre om en leietaker er i en sårbar situasjon. I så fall blir utkastelsesprosessen presset tilbake en måned (tre hvis eieren er en bedrift) for å hjelpe leietaker til å finne et nytt sted å bo. Dommere må også bestemme den nøyaktige dagen og tiden som utkastelsen vil finne sted.

Feriehusutleie: Dekretet sier at en bygnings leilighetseiere  kollektivt kan bli enige om å sette grenser for bruk av enheter for turistinnkvartering. Tiltaket kommer midt i den voksende offentlig debatten om virkningen som onlinetjenester som Airbnb har på bysentre og på boligprisene.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler