Testamente i spania

Vil du være i full sikkerhet om at ønskene i testamentet ditt i Spania utføres? Ønsker du å donere penger til en organisasjon, forening og/eller stiftelse, og være trygg på at midlene virkelig når frem?

Du kan utnevne en testamentseksekutor som kan ta ansvaret for at din siste vilje blir utført. 

Advokat Manuel Durán har lang erfaring innen den spanske rettssektoren, med en tretti år lang karriere som advokat. Avtal gjerne et møte med kontoret vårt, slik at vi kan hjelpe deg med å svare på alle de juridiske spørsmålene dine med hensyn til arv, testament og lignende emner, helt uten forpliktelse. Eksekutorens funksjon er enten begrenset eller universal, og anses som begrenset når eksekutoren kun får tildelt enkelte roller, og som universal når eksekutoren blir utnevnt til å håndheve alt som står i testamentet. I slike tilfeller, kan oppgaven med å fordele arven overlates til en tredjepart, og uansett skal testamenteksekutorens funksjoner alltid utføres i henhold til det som er etablert av loven. 

Hvis ikke eksekutorens begrensede funksjon står uttrykt i testamentet, defineres disse funksjonene i henhold loven, som lyder som følger:

• Eksekutoren kan arrangere og betale for testatorens begravelse, i henhold til det som står uttrykt i testamentet; hvis det ikke er definert noe spesifikt, følges vanlig tradisjon.

• Hvis en arv består av kontanter, og legataren har kunnskap om dette, må vedkommende godkjennes. Dette er veldig viktig, fordi det er nødvendig å godkjenne legataren for å kunne utlevere arven.

• Eksekutoren skal overvåke testamentets innhold, sørge for at ønsker overholdes, samt forsvare testamentets gyldighet i tilfelle rettsaker, hvis det skulle bli nødvendig. Dette kan innebære saksøking av arvingene, i tilfelle de ikke oppfyller det som står uttrykt i testamentet. Arvingene er ikke representanter for arven, med mindre testatoren har angitt eller utnevnt dem som administratorer.

• Eksekutoren skal ta alle forholdsregler for å bevare og ivareta arven, i samarbeid med arvingene.

Alienasjon av arveinnhold er en av funksjonene som testatoren uttrykkelig kan gi eksekutor. I denne sammenheng er den spanske loven i sin artikkel 903 klar og tydelig:

«Hvis det ikke er nok midler i arven til å betale begravelsen og testamentariske gaver, og arvingene heller ikke bidrar til begravelsen, skal eksekutorene fremme salg av innbo og løsøre; hvis beløpet fortsatt ikke dekkes, skal eventuelle eiendommer selges, i samarbeid med arvingene.» 

En annen særegenhet ved eksekutorens rolle, er at han eller hun ikke har tillatelse til å kjøpe eventuell eiendom, og dette forbudet inkluderer å utføre kjøp via en tredjeperson, eller via offentlig eller rettslig auksjon.

Eksekutorens forpliktelser

Noen ganger er eksekutorens oppgave å sørge for at arven ikke utleveres til enkelte arvinger, og at den blir investert i eller distribuert utover eiendeler som testatoren disponerer. I så fall, skal eksekutoren fremlegge et regnskap i rettslig sammenheng for å sikre at alle indikasjoner har blitt fulgt. Hvis eksekutoren kun skal utlevere arv til enkelte arvinger, utføres dette under følgende forpliktelser:

• Eksekutoren skal så trofast og flittig som mulig utføre den mottatte oppgaven, i henhold til det testatoren har oppgitt og i samsvar med loven.

• Eksekutoren skal holde oversikt over arveinnholdet. Denne forpliktelsen er ikke definert av loven, men høyesterettspraksis uttrykker dette.

• Eksekutoren skal, under alle omstendigheter, fremvise regnskapet til arvingene, og med partisjonshandlingene er denne oppgaven inneforstått.

Eksekutorens ansvar

Eksekutorens rolle innebærer et ansvar. Hvis testamentets innhold ikke følges, eller utførelsen ikke er i samsvar med testamentet, må eksekutoren svare for dette juridisk i tilfelle vedkommende har svindlet eller opptrådt uaktsomt. Hvis flere eksekutorer er involvert i samme sak, blir ansvaret for handlingene deres selvsagt behandlet som en fellessak. Eksekutor er ikke, under noen omstendigheter, unntatt fra ansvaret med utøvelsen av testamentet.

Eksekutorens rettigheter

Eksekutorene har rett til å bli kompensert for eventuelle skader eller tap de måtte lide under utførelsen av pliktene, samt forhåndsbetaling hvis det måtte være nødvendig. For å sikre sistnevnte, kan de holde tilbake midler inntil de tapte beløpene blir dekket.

Eksekutorens tidsfrist

Testamenteksekutorens rolle er midlertidig. I tilfelle testatoren ikke definerer en tidsperiode i testamentet, er fristen for å utføre oppgavene ett år fra eksekutoren aksepterer rollen, eller eventuelt fra rettsmeglingene om for eksempel gyldigheten eller innholdet i testamentet avsluttes. Testatoren kan, ved å uttrykke det i testamentet, forlenge denne tidsperioden, eller en dommer kan gjøre det, ved å utvide tiden med ytterligere ett år. Dommeren kan, i tilfelle testamentet ikke har blitt utført selv med forlengelsen, legge til nok et år, så lenge dette anses nødvendig.

På samme måte, kan legatarene og arvingerne bli enige om å forlenge perioden så lenge de mener er nødvendig. Hvis flertallet ikke blir enig, kan tidsperioden ikke overstige mer enn ett år. Hvis ikke alle legatarene er tilstede for å godkjenne en eventuell forlengelse, er det tilstrekkelig at arvingene blir enige.

Årsaker til at eksekutorens funksjon opphører

Det er åpenbart at eksekutorens funksjoner opphører automatisk i tilfelle død. I så fall, skal eksekutørens arvinger informere de berørte partene om dette og fremlegge alt som kan være av interesse. Eksekutorens funksjoner opphører også hvis det er umulig å utføre dem, for eksempel på grunn av fravær, uførhet eller sykdom som hindrer eksekutoren i å utføre oppgavene…

Eksekutoren kan også presentere sin oppsigelse. Dette må i så fall gjøres foran en dommer som kan godkjenne en slik handling eller ei, og i mellomtiden må eksekutoren fortsette å utføre pliktene, frem til de involverte partene kan ta hensiktsmessige tiltak. Oppsigelsen blir formidlet til alle involverte, som i sin tur skal kompenseres for eventuelle skader og tap som konsekvens av oppsigelsen.

De involverte partene kan be om å avvikle eksekutoren. I dette tilfellet, åpnes det for to muligheter: at eksekutor sier opp stillingen eller at saken blir avgjort i retten. Under ingen tilfeller overlates en slik avgjørelse til de involverte partene, fordi dette strider mot det som er oppgitt i testamentet. Årsakene som kan brukes til å be om en avvikling kan bl.a. være manglende evne til å gjennomføre oppgavene, interessekonflikter, uaktsomhet eller feiladministrasjon på vegne av eksekutoren, uberettiget forsinkelse.

Relaterte artikler