HVA ER ET «GAMMEL NYTT ARBEID»?

En av de tingene vi finner at det er vanskelig å forklare for våre kunder, er når vi sier at for å matche beskrivelsen av eiendommen din til det som er beskrevet i skjøtet, må du gjøre en «erklæring om nytt arbeid». «Hva er nytt i huset mitt, som er bygget for mange år siden, uten problemer?» … spør de vanligvis. Vi svarer det er et «gammelt nytt arbeid».

Men hva er nytt arbeid?

Selvfølgelig vil alle forstå hva nytt arbeid er, det er noe som blir bygget eller hvor det nettop er ferdigbygget! Uansett, I det legale språket er “nytt arbeid” allt som ikke har blitt opplyst om, og ikke eksisterer på papiret.

Med andre ord, så kan man si at det er to typer erklæringer for nytt arbeid:

1. Reelt nytt arbeid, som er nettopp bygget eller hvor man nettopp har ferdigstilt.

2. Nytt arbeid i eiendomsregisterets verden, hvor alle eksisterende arbeid er reelle, og denne typen «nytt arbeid» har til hensikt å oppdatere eiendomsregisteret, uansett når det er bygget. For eksempel, da eieren kjøpte et hus for 20 år siden og etter at han kjøpte, bygget han et svømmebasseng, en grill, en terrasse, et nytt gulv eller en garasje, men ikke oppdaterte skjøtet, og derfor vises de heller ikke i eiendomsregistret.

Erklæringen om et nytt arbeid er et utsagn i et offentlig skjøte der eieren eller eierne av en eiendom sier at på denne eiendommen er det bygget eller blir bygget en bygning eller det foregår en utbedring, med det formålet at arbeidet skal bli registrert i eiendomsregistret.

Hvorfor registrere arbeid i eiendomsregisteret?

Vel, det er noen få argumenter utover det faktum at banken pålegger deg å ha alt inntegnet når du tar ut et boliglån, fordi det er mer enn åpenbart om arbeidet er erklært eller ikke i eiendomsregisteret, at arbeidet eksisterer, og selvfølgelig tilhører eieren.

Skal du en gang selge, eller tenker på å selge, vil den nye eieren gjerne ha alt erklært og innskrevet i sitt skjøte.

Samtidig; vil du ikke deklarere arbeidet og registrere det i eiendomsregisteret må du tenke på at det ikke er den som kjøper som skal ta betalingen ved å innregistrere det, og at en ny eier nok trenger et boliglån som han ikke kan få uten å taksere eiendommen. Og banken vil ikke taksere og gi dette boliglånet uten at alt er registret. Derfor må alt være innskrevet.

For å forstå dette kan du si at det som om du selger en bil uten papirer. Du kan selvsagt selge den, men prisen vil være lavere. Dette er fordi å ordne dokumentene er vanskelig og koster penger, samt noen kan tro du prøver å lure de og at det som ikke er oppgitt ikke er i henhold til loven slik at de kan få problemer i ettertid.

Vi råder deg meget sterkt til alle til å  deklarer alt arbeid ferdigstilt eller påbegynt på din eiendom, og inkludere det i ditt skjøte, samtidig er det ikke lurt å vente til du skal selge huset. Planleggingsreglene forandrer seg, og det som var lovlig da du bygget det, kan godt  være ulovlig i ettertid. Da kan det hende at du ikke får lov å oppdatere skjøtet, og  du får store problemer med å selge eiendommen. Advokaten og notarius publicus er de som er kompetente til å gi råd i denne forbindelse i Spania.

 

 ”Informasjon i spalten har informativ karakter, og er ikke ment som en erstatning for profesjonell rådgivning i det enkelte tilfelle. Husk at lover og regler endres i raskt tempo, slik at man må alltid sjekke ”datostemplet”på opplysninger man får. Ripoll Abogados fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil eller andre typer feil som kan ha sneket seg inn i artiklene.

Relaterte artikler