DONASJONEN AV DITT HUS I SPANIA

En av de vanligste bekymringene hos våre norske kunder er hvordan man overfører boligen i Spania fra foreldre til sine barn eller deres nærmeste slektninger.

Overføringen av eiendommen kan gjøres mens man er i live eller etter døden. 

I det første tilfellet overfører eieren huset uten å motta noen pris fra den personen som mottar den, det er en donasjon, en gave. Overføring av eiendeler mens man lever gir mer frihet når du bestemmer hvem du vil skal være den neste eieren av ditt hjem i Spania. Gaven kan gjøres fritt, enten til slektninger eller fremmede, er ikke underlagt noen begrensning.

Som i alle tilfeller er donasjonen en offentlig transaksjon og skal signeres foran en notarius både av den som gir og den som mottar gaven. Som i alle tilfeller av overføring av eiendom, er donasjonen gjenstand for skatter som avhenger av verdien av den donerte eiendommen, samt graden av slektskap mellom giver og mottaker. Jo nærmere slektskapet er, desto lavere skatt.

Donasjon kan være et alternativ til arv, når eieren ønsker å forlate huset til noen som ikke er hans arving. Ved donasjon gir eieren boligen til hvem han / hun vil og kan forbeholde seg retten til å bruke den mens han / hun lever.

På denne måten kan ikke den som mottar donasjonen og er en den nye eieren,  i sin tur overføre huset uten ditt samtykke mens du lever. Når den som har bruksrett dør, vil ikke eieren måtte utføre alle prosedyrer som er involvert i en arv, og han vil heller ikke ha de utgifter som er avledet fra arven, han må bare bevise at personen med bruksrett er død, for å kunne fritt disponere boligen som det passer seg.

I det andre tilfellet ved et dødsfall, vil overføringen av eiendommen nødvendigvis gjøres til arvinger utnevnt av den avdøde i hans testamente, eller i mangel av et testamente til de arvinger som er utpekt ved lov, vanligvis enken eller enkemannen, barna eller foreldrene til den avdøde i henhold til saken.

AV: Adv. Alicia Miranda

 

”Informasjon i spalten har informativ karakter, og er ikke ment som en erstatning for profesjonell rådgivning i det enkelte tilfelle. Husk at lover og regler endres i raskt tempo, slik at man må alltid sjekke ”datostemplet”på opplysninger man får. Ripoll Abogados fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil eller andre typer feil som kan ha sneket seg inn i artiklene.

Relaterte artikler