Omsorgstjeneste i nye lokaler

Et internasjonalt team, med Bente Rasmussen som nr. to fra venstre.

Omsorgstjenesten ved Bente Rasmussen har endelig fått åpnet sine nye lokaler i Carrer Pau Casals, bedre kjent som “Helsegaten i Albir”.  Bente har autorisasjon både som norsk og spansk  sykepleier og var ferdig utdannet i 1983 ved Betanien i Bergen. Hun kom til Spania sammen med familien i 2003 og  første stoppested var ved Fundacion Betanien i Alfaz. Der ble hun i hele åtte år. Videre jobbet  hun ved Solgården i to år parallelt med privat hjemmesykepleie.

Flere ansatte er tilknyttet gjennom årene. Denne omsorgstjenesten har pr. i dag et svensk – norsk team med innslag av italiensk. Disse utgjør et team med en sykepleier, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, fysioterapauter og massør. Bente sier hun har knyttet til seg fysioteraput  uten HELFO godkjenning slik at de som ikke har refusjonsrett fra HELFO likevel kan få tilbud om behandling. Mottoet er: “Vi finner alltid en god løsning.” Som hjemmesykepleie har de autorisasjon til å utføre alle prosedyrer som en sykepleier normalt har autorisasjon til. Det være seg alt  fra injeksjoner, sårskift, medisinering, hjelp til personlig hygiene etc. De følger gjerne brukeren til lege og sykehus. Det gir sikrere en riktig behandling slik at det ikke skal oppstå noen misforståelser. 

Omsorgstjenesten  tilerettelegger bostedet med hjelpemidler slik at hverdagen skal bli så godt tilrettelagt som mulig for den enkelte. Dette gjelder f.eks. hjelpemidler til baderom,  hjelpemidler for å kunne gå, elektrisk seng, heis og rullestol etc. Fysioterapauter og massører tilbyr  både behandling i hjemmet og i lokalet. Det legges også vekt på forebyggende helsetiltak som gode samtaler, råd – og veiledning, kontroll av blodtrykk og blodsukker etc.

Bente ønsker at Omsorgstjenesten også skal være en møteplass for dem som ønsker å komme kun for å ta en prat.  I framtiden lover hun ulike aktiviteter hver ukedag. Alt i fra turgruppe, allsang og andre kreative aktiviteter, gjerne med en god lunsj etterpå. Vi ønsker lykke til.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler