Holdbarhet på medisiner

Legemiddelindustrien og apotekene er svært opptatt av at du ikke skal bruke medisiner som har gått ut på dato. Det har kommet kritikk mot at en del av medisinene er merket med for kort holdbarhetsdato. Legemiddelindustrien er nok både interessert i og tjent med en begrenset holdbarhet, det er jo en viss omsetning som ligger i svinn og kassering. Men først og fremst er det snakk om det juridiske ansvaret legemiddelindustrien har for at produktet skal holde kvalitet. Og der  gjør de nok lurt i å være føre var.

Med enkelte unntak er det ikke skadelig å ta medisiner som såvidt har gått ut over holdbarhetsdato. Men vær forsiktig med ting som går på øyne, nese eller sår, da disse områdene er ekstra utsatt for bakterier.  Andre medikamenter som må være innenfor er eksempelvis nitroglyserintabletter som er en svært viktig medisin for de med angina pectoris (hjertekramper). Disse medisinene holder seg til holdbarhetsdatoen så lenge de oppbevares i pakken. Utenfor pakken fordampes virkestoffet og medisinen får ikke lenger den virkningen den skal ha. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for de som er avhengig av denne medisinen.

Ønsker du at medisinene skal holde seg så bra som mulig, bør du oppbevare dem riktig. Husk å lese pakningsvedlegget. Vanlige tabletter skal oftest oppbevares mørkt og i romtemperatur. Unngå å legge medisiner i vinduskarmen i sterkt sollys. Store temperatursvingninger er også ugunstig, spesielt for flytende medisiner, salver og kremer. Er medisiner oppbevart tørt og mørkt er det sjelden noe problem at medisinene ikke virker, skriver «Lommelegen» på sin nettside.

Noe av det som omsettes mest er smertestillende og beroligende  som  Paracet, Ibux og Valium. Dette er  eksempler på medisiner som ofte har lengre holdbarhet enn datoen på pakken skulle tilsi. Statens Legemiddelverk bekrefter dette: – Det er ikke farlig å bruke disse pillene etter at de har gått ut på dato. De har lang holdbarhet, og selv etter ti år vil det meste av virkestoffet være igjen i tablettene, sier Steinar Madsen, avdelingsoverlege i Statens Legemiddelverk.»     

Amerikanske forskere har sett nærmere på holdbarheten til åtte reseptbelagte legemidler som inneholdt totalt 14 ulike virkemidler. Samtlige medisiner hadde passert sin best før-dato – med mellom 28 og 40 år – og hadde blitt oppbevart i uåpnet originalemballasje. 12 av de 14 virkemidlene hadde minst 90 prosent av oppgitt styrke i behold. Enkelte fantes faktisk i høyere mengder enn angitt. Substansene acetylsalisylsyre (virkestoff kjent fra bla. Aspirin og Dispril) og paracetamol (virkestoffet i Paracet — kalt acetaminophen i studien) var inkludert. Og her var det stor forskjell. Etter lang tid hadde acetylsalisylsyren blitt brutt ned, men mengden paracetamol stemte nesten nøyaktig med innholdsfortegnelsen. I Paralgin forte er det imidlertid stoffer som kan brytes ned noe raskere enn i Paracet. Vær derfor forsiktig med dette.

 

AV: Tom Bjørnø

Relaterte artikler