HELSEFORSIKRING

Det spanske helsevesenet har ord på seg for å være veldig bra, hvilket også er tilfelle. Kvaliteten på legene er meget høy. Utfordringen for en nordmann som bor her og som havner på sykehus, er forventningen om at ved din sykeside skal det sitte en fra familien, eller en venn. Vedkommede skal hjelpe deg med alle praktiske ting. Kanskje du trenger hjelp til å spise, til å komme deg på toalettet eller annet. Selvsagt vil man ikke sulte ihjel om man ikke har noen hos seg, men ”servicenivået”, eller den uvurdelige jobb som mange hjelpepleiere i Norge gjør, er lavt på spanske offentlige sykehus. 

Dette er nok en av grunnene til at mange som er bosatte her i Spania velger å kjøpe privat forsikring. Og hva dekker en helseforsikring? Det er på samme måte som andre forsikringer. Prisen avgjør ofte dekningsgraden. Derfor er det viktig at du får god veiledning slik at den forsikringen som du kjøper, faktisk er den som du trenger.  

Når man tegner forsikringen må man fylle ut en egenerklæring, vedr. egen helsetilstand. Dette skjemaet skal selvsagt fylles ut etter beste evne, og sykdommer som man har når man tegner forsikringen vil ikke bli dekket i helseforsikringen.  Om man kommer på privatsykehus pga. en sykdom som man har fra før, men som ikke er oppgitt, vil man kunne risikere å måtte betale sykhusregningen selv. 

Forsikringene finnes som regel i to varianter: Der hvor du får en liste, Cuadro Medico, med forskjellige leger, spesialister og sykehuse som du kan benytte deg av, helt uten å betale noe (eller at man betaler en mye mindre sum enn egentlig pris), eller man kan ha typen Reembolso, eller refusjon. Ved refusjon så betaler man selv legetimen, og sender så fakturaen til forsikringsselskapet. Da vil man få refundert 80%-90% av prisen, men man står fritt til å velge lege. De trenger ikke være på listen ”Cuadro Medico”. Veldig mange forsikringsselskaper gir deg anledning til å bruke forsikringen også i utlandet, på akutt sykdom . Dette må ikke forveksles med en reiseforsikring. 

Når man har kommet så langt at forsikringen er tegnet, så er det ikke alle ting man kan få behandling for fra dag en. Som regel må man pårengne Carencia – Karenstid. Sykhusinnleggelser har ofte karenstid. Enkelte behandliger kan også ha karenstid. Et typisk eksempel er graviditet. Karnestid på alt fra 3 til 9 mnd før en graviditet er dekket av forsikringen. Sjekk nøye og spør din agent. Andre ting er dekket fra dag en. I tillegg til å ha karenstid, så er det ikke ubegrenset hvor mye man kan gå til legen. Det finnes maks-summer, og avhengig av hvilken type forsikring man har så er denne summen høyere eller lavere.

Det er viktig at man til enhver tid har på seg beviset på at man har helseforsikring, dvs. et lite plastkort som man får tilsendt. Med dette vil det ikke være tvil om at man har rett på hjelp om man skulle være uheldig å bli akutt syk. Om man ikke er akutt syk, men skal få utført et planlagt inngrep, så må man på forhånd ha fått klarsignal fra forsikringsselskapet. Det kan man gjøre pr. telefon eller mail.  

Når man er utlending og bosatt i Spania, så er det et faktum at mange ikke snakker så mye spansk som de kunne ønsket. På de private sykehusene i området, hvor man mer eller mindre har spesialisert seg på de utenlandske pasientene, så har man leger som er flerspråklige, ansatt tolk,  og ved innlegglese også mulighet til å få TV/aviser på mange europeiske språk. Det er gjerne noe som gjør at oppholdet blir litt mer positivt og mindre kjedelig.  

Det siste vi igjen vil påpeke er at denne forsikringstypen ikke er en reiseforsikring, dvs. du blir ikke sendt til Norge for videre behandling. Du behandles i Spania, hvor du har kjøpt forsikringen. 

Helt til sist vil vi ønske alle lykke til med å skaffe seg en helseforsikring, og samtidig håpe at man ikke får bruk for den.  Men skulle uhellet være ute så har man en trygghet om at man får den beste oppfølging. 

Relaterte artikler