Grensen mellom Spania og Frankrike lekker

Fransk grensepoliti sliter med å demme opp for strømmen av migranter som krysser grensen fra Spania, melder Reuters.

Grensekryssingene fra landet som lenge har vært hovedinnfallsport til Europa for migranter fra Afrika, skjer både med buss, til fots i Pyreneene og som blindpassasjerer i lastebiler. Og de som blir stoppet, gir seg ikke: «Mine kolleger er profesjonelle, men de blir frustrerte når de kjører søk, tar innvandrere tilbake over grensen til Spania, bare for at de igjen skal komme inn igjen. Det er som å tømme et hav med en skje, sier Patrice Peyruqueou, en politimann i Frankrikes sørlige Pyrenees-Atlantique-region.

Frankrike setter ganske enkelt ikke av nok ressurser til å patruljere grensen sin tilfredstillende: Mangel på ressurser betyr at politiet ikke kan overvåke alle grenseovergangssteder døgnet rundt, sier Peyruqueou. I Bayonne på fransk side av grensen sliter lokalmyndighetene med konsekvensene: Bayonne, 40 km nord for grensen, har kommet  i en vanskelig humanitær situasjon som strekker byens økonomi til det ytterste. Borgermester Jean-Rene Etchegaray har bedt om sentral hjelp til å finansiere driften av et mottakssenter kalt «La Pausa» hvor opptil 150 innvandrere til enhver tid kan hvile i tre dager og  motta mat og klær.  Men sentralmaklten sier nei: Slik hjelp vil bare anspore til mer ulovlig innvandring til Frankrike.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler