Er viruset iscenesatt?

Den erklærte pandemien vi nå står midt oppe i, har vært gjenstand for en rekke konspirasjonsteorier. Flere av dem går ut på at dette er en planlagt pandemi for å kontrollere befolkningen og legge verden under en FN-styrt regjering. Agenda 2030 kan i såfall være nærmere enn vi tror. Du finner en rekke artikler på internett om Agenda 2030. I mellomtiden kan vi se litt på hva denne pandemien, skapt i Kina, har gjort, gjør og vil gjøre med verdens befolkning. Det vi presenterer er blant oppsummeringene til Global Preparedness Monitoring Board (GPMB)  i rapporten «A World in Disorder».  GPMB ledes av Gro Harlem Brundtland og Eldaj As Sy (Senegal).

Koronatiltakene har kostet 11.000 milliarder dollar og de framtidige tapene vil i følge rapporten bli 10.000 milliarder dollar. Tiltakene vil drive minst 100 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom og hundrevis av millioner ut i arbeidsløshet. Lockdown har ført til at behandling av flere sykdommer har stoppet opp,  som tuberkulose, malaria og HIV. Det alene vil føre til mer enn én million døde over to år. Stansen i behandling av tuberkulose alene kan føre til over en halv million ekstra dødsfall bare i 2020.  Stengte skoler har rammet 1,6 milliarder barn og skadevirkningene vil følge dem i årevis framover. Mange barn har blant annet fått psykiske traumer som sosial angst av dette.

I  oppsummeringen fra GPMB  bekreftes det  at lockdown og de umiddelbare og langsiktige følgene av lockdown vil drepe svært mange flere enn det viruset vil gjøre, og at  denne politikken har skadet verdensøkonomien og livsvilkårene til hundrevis av millioner mennesker slik ingen annen krise i verden noen gang har gjort.  GPMB sier at 1,2 millioner flere barn og 56.700 flere mødre kan dø i løpet av seks måneder på grunn av at mange grunnleggende tjenester har stanset opp.  Tiltakene vil drepe mange som ellers ville ha levd om ikke tjenestene var blitt avbrutt eller ødelagt. Ikke noen av disse grusomme tallene skyldes viruset, men er følger av tiltakene mot viruset, og da først og fremst det tiltaket som aldri tidligere er prøvd noen gang i verdenshistorien, nemlig stengning av hele samfunn i uker og måneder, såkalt lockdown.

På det verste har 1,6 milliarder barn vært uten skole. Skadevirkningene vil merkes en generasjon framover. Dette har vært et gigantisk eksperiment mot hele menneskeheten, og smått om senn begynner prisen for dette eksperimentet å bli synlig, også  for Gro Harlem Brundtland & co, men til tross for at de selv legger fram resultatene av en katastrofal   politikk, faller GPMB ned på en en helt annen konklusjon enn man skulle tro. Deres hovedkonklusjon, som de skriver med store bokstaver er følgende:  «WE CALL FOR ROBUST GLOBAL GOVERNANCE OF PREPAREDNESS FOR HEALTH EMERGENCIES.»  Man kan nesten være fristet til å tro at det hele er iscenesatt som en del av en større plan.

Mer makt til WHO, mer makt til FN og et ønske om at FN, WHO og de internasjonale finansinstitusjoene skal komme sammen og skape et system for robust global governance. Ut av en «verden i uorden», vil de skape en ordnet verden – deres orden. Så var vi rett i kjernen til Agenda 2030. Nasjonal styring skal overtas i stadig større grad av en verdensregjering.  Dette har Gro Harlem Brundtland & co alltid ment, og koronaepidemien blir  et perfekt påskudd for å drive denne globale dagsordenen til et nytt høydepunkt. Konklusjonen på at WHO og deres like har drevet gjennom en politikk som har ført til så enorme skadevirkninger som de sjøl innrømmer at den har gjort, er at de som har drevet gjennom denne politikken må få enda mer makt. Så er det kanskje ikke bare konspirasjonsteorier likevel?

Det vil følge flere katastrofer som følge av den unisone panikken denne pandemien har skapt.  Denne nedstengningen av økonomien – som også innbefatter nedstengning av både produksjon og distribusjon av mat, vil snart bli synlig, og vil sannsynligvis føre til mer  slunkne mathyller i butikkene. Dyrere mat, fordi som er i stand til å betale.  Ser vi noen symptomer på dette allerede? Ja – Russland har stanset korneksporten og Kina har gått ut offentlig og bedt folket om å helt slutte å kaste mat.  Og det er mange andre ting man kan sette spørsmålstegn ved angående denne pandemien. Flere og flere gjør det, også flere tusen leger:

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler