Reduser saltinntaket

Salt Spilling from Shaker

En gruppe forskere ved det anerkjente Harvard-universitetet i USA har funnet ut at et for høyt inntak av salt fører til 2,3 millioner dødsfall på verdensbasis årlig. Det er ti ganger mer enn dødsfall forårsaket av sukkerholdige drikker. Blant alle som døde av hjerteinfarkt, slag eller andre hjertelidelser i 2010, var 15 prosent av dødsfallene forårsaket av et kosthold med for mye salt. Det viser forskning fra foreningen American Heart Association. – Byrden av natrium er langt høyere enn byrden av sukkerholdige leskedrikker, sier hovedforfatter av Harvard-studien, professor i medisin Dariush Mozaffarian. Han forklarer at dette er fordi det er salt i svært mye av maten vi spiser. Det er derfor langt vanskeligere å unngå å få i seg salt, enn å holde seg unna sukkerholdig drikker.

Et måltid som inneholder mye salt påvirker kroppen mellom en halvtime og time etter kroppen din har fortært måltidet. I denne perioden blir blodårene betydelig svekket og det blir vanskeligere for kroppen å pumpe blod rundt i kroppen. Mengden salt som er typisk i et måltid hemmer blodsirkulasjonen hos friske kvinner og menn, skriver forskerne bak rapporten om funnene.  De fleste familier spiser et måltid som inneholder 4 gram salt eller mer hver dag, og det er også denne mengden salt som ble brukt i studien.  Forskerne mener at skadene disse mengdene salt kan påføre blodgjennomstrømningene i kroppen din kan være veldig tidlige tegn på hjerteproblemer. For mye salt kan føre til blant annet større risiko for hjerteinfarkt, slag, nyresykdommer, benskjørhet og magekreft. 

Over 80 prosent av dødsfallene forårsaket av saltinntak skjedde i land der folk var lavt og middels lønnet. Ukraina var landet der aller flest døde av for mye salt, mens Qatar kom best ut i studien. Et høyt saltinntak er imidlertid også et stort problem i Norge. Det gjennomsnittlige saltinntaket  hos nordmenn ligger på omtrent 10 gram per person per dag. Dette er mer enn dobbelt så høyt som anbefalt.   Over tre fjerdedeler av saltet vi spiser kommer fra industribearbeidede matvarer og mat spist på serveringssteder. Derfor vil en reduksjon i tilsetning av salt i produksjon av matvarer industrielt og i kantiner og andre spisesteder kunne gi betydelige helsegevinster, hevder Helsedirektoratet.   Det meste av saltet vi får i oss kommer fra ferdigprodukter, og kjøttprodukter og kjøpebrød er blant produktene som bidrar med mest salt i det norske kostholdet.

AV: TOM BJØRNØ 

Relaterte artikler