Vær obs på prostatakreft

Hvert år blir 5000 menn diagnostisert med prostatakreft i Norge. Denne kreftformen er den som rammer flest i Norge, totalt sett og uavhengig av kjønn. Sykdommen er svært uvanlig hos menn under 50 år, men hyppigheten stiger deretter betraktelig. Ikke alle menn er like godt kjent med symptomene. 

Prostataundersøkelsen er en under-søkelse mange menn gruer seg til og som de helst utsetter. Heldigvis er undersøkelsen mindre skremmende enn det mange tror.  Ved en prostatakontroll  vil du møte en spesialist i urologi, med  erfaring med diagnostikk, oppfølging og behandling av prostatakreft. Hele undersøkelsen tar ca. 30 minutter, og innebærer relevante blodprøver, en klinisk undersøkelse, og ultralyd av prostata. De fleste pasienter opplever denne undersøkelsen som helt uproblematisk. Skulle urologene finne noe som gir mistanke om prostatakreft, så går de ofte videre med MR-undersøkelse og påfølgende biopsier.  

Rundt 12 prosent av alle menn vil få påvist prostatakreft i løpet av sin levetid. Heldigvis har aksjoner som Movember og Blå Sløyfe ført til økt oppmerksomhet rundt kreftformen og viktigheten av at også menn sjekker seg. Det er blitt langt mer åpenhet rundt sykdommen, og stadig flere tar initiativ til regelmessige kontroller.  Likevel er det fortsatt altfor få menn som sjekker seg, og i forhold til de veletablerte screeningprogram som finnes for bryst og livmorhalskreft, er det en lang vei å gå. Aksjoner som Movember og Blå Sløyfe bør opprettholdes over flere år, og organisasjoner som PROFO (Prostatakreftforeningen) må fortsette arbeidet for å spre informasjon om sykdommen. Antall tilfeller av prostatakreft er beregnet å øke med over 40 prosent frem mot 2030.   

Pasienter med prostatakreft i et tidlig stadium vil sjelden ha symptomer, derav viktigheten av regelmessige kontroller. 

Spesielt menn over 50 år burde ta en årlig sjekk. Vær oppmerksom på endring i vannlatingsmønster, vansker med å tømme blæren helt, hyppig vannlating, sterk vannlatingstrang, tynn og svak stråle og ikke minst, blod i urinen. Sykdommen kan også gi seg utslag som smerter i rygg og skjelett. 

Mange menn syntes det er vanskelig å snakke om symptomene og håper det går over av seg selv. Noen ganger gjør det ikke det. Sett av 30 minutter på årskalenderen, og vær på den sikre siden.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler