11.000 nordmenn har MS

MS (multippel sklerose) er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Symptomene skyldes feilfunksjoner i de delene av hjernen eller ryggmargen som rammes.

Symptomene varierer fra pasient til pasient avhengig av graden av myelinødeleggelsen og hvor i hjernen eller ryggmargen skadene er mest uttalt. Man regner i dag med at om lag 11.000 personer i Norge har MS. Over dobbelt så mange kvinner som menn har sykdommen.  Mellom seks og åtte personer per 100.000 årlig får sykdommen. Det vil si at mellom 350 og 400 personer per år får sykdommen, i en befolkning på fem millioner.  Det finnes i dag ingen behandling som kan kurere MS.

Men man kan bremse utviklingen og behandle symptomene.  Røykere har dobbelt så stor risiko for å utvikle MS som personer som ikke har røykt, sier professor Trond Riise ved Universitetet i Bergen.   En fransk studie av 129 barn med MS viste at disse barna mye oftere hadde foreldre som røykte enn en kontrollgruppe av barn uten MS.  Professor Riise  har tidligere uttalt til MS-bladet at sigarett-røyking nå regnes som en relativt sikker risikofaktor for MS. Men røyking er neppe den årsaken som bidrar mest. – Mange MS-pasienter har jo aldri røykt, sier han.  Et viktig spørsmål er om røyking bidrar til forverring av sykdommen.

En studie av 179 engelske pasienter med et remitterende forløp viste at røykerne hadde 3.6 ganger så stor sjanse for å komme over i en progressiv fase som ikke-røykerne. Vanlige startsymptomer er: Synsforstyrrelser – tåkesyn, flimmer i synsbildet og dobbeltsyn. Kraftsvekkelse i en arm eller et ben, eventuelt kan det vise seg ved redusert tempo eller utholdenhet. Manglende kontroll av muskler kan medføre unøyaktige bevegelser (klossethet). Noen opplever svekket gangfunksjon og balanseproblemer. Nedsatt arbeidsevne og tretthet. Forstyrrelser i vannlatings- og seksualfunksjoner. Unormale reaksjoner på kulde og varme, samt endret hudfølelse. Symtpomene opptrer ofte i anfall, såkalte attakker. Det er ikke uvanlig at de første symptomene er forbigående, og kommer tilbake etter en symptomfri periode. Typisk utvikles symptomene i løpet av noen dager eller uker, noen ganger mer langsom utvikling. Personer med MS i Norge bruker en lang rekke andre behandlinger enn MS-medisiner. 52 prosent bruker såkalt alternativ behandling. Fysioterapi (konvensjonell behandling) ligger på topp. De mest populære alternative behandlingsformene er kosttilskudd og naturmedisin.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler