Til kamp mot «killer-veps»

Asiatisk geithams, Vespa velutina, er en stikkeveps spanske myndigheter nå går ut og advarer mot.  Den hører opprinnelig hjemme i Asia og finnes i fjellstrøk fra Nord-India til Kina og Indonesia. I 2004 ble den påvist i Sørvest-Frankrike  og har siden spredt seg til   mesteparten av Frankrike, samt  Spania, Portugal, Italia og Belgia.   I Europa er arten invaderende og betraktes som uønsket. Den tar ofte honningbier og er fryktet blant birøktere. Arten er lett å skille fra andre veps i Europa. Den er stor og kraftig,  dronningene blir opptil 30 mm, og arbeiderne opptil 24 mm og betydelig større enn en honningbie.  Motsatt andre stikkeveps i Europa har den mørk bakkropp, unntatt et gult bånd på 4. bakkroppsledd. Bena er gule. Jo mer du vet om oppførselen til denne vepsen som allerede har forårsaket to dødsfall i Galicia denne sommeren, jo mindre håp synes birøktere å ha for bekjempe denne arten, som først ble oppdaget i området i 2012.

Vespa velutina  har forårsaket kaos blant honningbiene i deres kamp for å erobre bienes habitat. Men dette insektet er ikke bare en trussel mot innfødte bier som produserer honning, men også for befolkningen, på grunn av deres pågående nærhet til hjem og hager. Nå vil presidenten i birøkterforeningen (AGA), Xesús Asorey bruke biologiske våpen, som for eksempel feromoner, for å kjempe dette insektet. Talsmannen til galiciske biavlere har advart om at disse vepsene fra Asia har forandret sin oppførsel for å tilpasse seg værforholdene. Marcos González, professor i zoologi ved Universitetet i Santiago, mener også at  forslaget om biologiske våpen er  eneste muligheten for å dempe spredningen av denne arten som han beskrev som «en pest og invasjon». Ved Universitetet i Santiago er det allerede satt ned en forskningsgruppe som søker å finne en innfødt parasitt og biocider som  selektivt kan angripe vepsen uten å tilintetgjøre andre insekter. I tillegg studerer  man for første gang de økonomiske konsekvensene av denne pesten.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler