Pantergaupen – Iberisk gaupe

Bestanden av iberisk gaupe eller pantergaupe teller nå rundt 500 individer. Det er det største antallet pantergauper som er blitt registrert siden arten ble definert som verdens mest truede kattedyr i 2002. Den står oppført som sterkt truet (EN) på den globale rødlista. Den siste tellingen viser en markant framgang siden 2014, da antallet var på 327. En telling som ble gjennomført i 2015, viste 404 pantergauper i de sørlige delene på den iberiske halvøya. I den siste undersøkelsen ble det registrert 120 kjønnsmodne hunngauper. Disse holder til hovedsaklig i fire områder i Spania – Doñana, Sierra Morena, Montes de Toledo, Valley Matachel – i tillegg til i Portugals Vale do Guadiana. WWF deltar i et EU-finansiert reintroduksjonsprogram for å redde pantergaupa. Til tross for at arten har klart å ta seg opp i antall, er den fortsatt truet av bestandsnedgang hos dens viktigste byttedyr – villkaninen.

Undersøkelser viser at antallet kaniner har falt med mer enn 50 prosent i viktige gaupeområder. Den drastiske nedgangen i kaninbestanden skyldes en virussykdom som er svært smittsom og dødelig for kaniner.  Gaupen er en mester i å forflytte seg. Senest ble det oppdaget en radiomerket gaupe som har beveget seg fra Algarve i Portugal til Barcelonaområdet i Katalonia. Dette er en hanngaupe født i 2014, men batteriet i gps-senderen sluttet å virke i 2016. Så ble den gjenoppdaget av elektroniske sporfinnere ved Barcelona, etter at publikum rapporterte observasjoner av «en stor katt». Forskere satte da opp feller for å fange gaupen levende. De har nektet å oppgi den nøyaktige posisjonen til gaupen for dens egen sikkerhet skyld.  Life Iberlince, som står bak redningsaksjonen vil la en veterinær  inspisere dyret så snart det er fanget. Senere vil det bli overført til et gjenopprettingssenter for arten i Jaén eller Granada.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler