Historien gjentar seg, gang på gang

Tretti år etter jappetiden har på nytt billig og lett tilgjengelig gjeld gjort at mange har mistet respekten for risikoen som ligger innebygget et høyt gjeldsnivå. Selv om vi ikke leser de samme historiene nå, som da Ole Chr. Bach og andre japper forlot banken med en bærepose full av penger, ser vi igjen at det er for lett å låne penger. Og denne gangen er det også et globalt problem. Aldri før har verden sett maken til det gjeldsnivå vi har nå. I Norge har husholdningsgjelden økt mellom 6 % og 7 % hvert år de siste ti årene. Det henger ikke sammen med en inflasjon på 1-2 prosent. Gjelden i husholdningene er nå  3 300 milliarder  kroner og forbrukslån representerer alene 106 milliarder. Forbruksgjelden vokser enda raskere enn boliggjelden og la på seg 11 prosent i fjor.

Det er riktig at skal alle spare hele beløpet før man kjøper noe,  kommer forbruket til å stupe, og det er jo heller ikke bra, men det er en mellomting. Med fornuftig belåning er gjeld en velsignelse men med en for høy belåning så blir gjelden en forbannelse.  Det er ikke bare husholdningene som lever farlig. Også statsgjelden rundt omkring er faretruende høy. For eksempel har Italia har en voksende statsgjeld på  2 350 milliarder euro som landet umulig kan betjene fullt ut den dagen rentene stiger og avdragene forfaller.

Det er et av EU sine store dilemma. Hvis Italia sier til sine kreditorer at landet kun klarer å betjene 50 prosent av sine lån og har som intensjon å droppe den resterende halvparten, vil en rekke kreditorer gå overende. Med det som bakteppe kan man spørre seg om hvordan de vil reagere. Hva vil Tyskland si hvis det blir klart at tyske kreditorer og skattebetalere har tapt milliarder av euro i Italia? Vil Tyskland forsøke å inndrive sine krav ved hjelp av aggressive handlinger? Europa hadde knapt nok råd til å hjelpe Hellas. Italia er en helt annen skål. Leser man seg opp på historien rundt de to verdenskrigene så kan man se hvordan Tyskland først ble straffet med erstatningskrav etter den første, en situasjon som satte Tysklands økonomi på hodet og ga Hitler lett match på tross av den galskapen naziidiologien utgjorde. Enorme gjeldsproblem i perioden 1918-1939 førte til den ene desperate handlingen etter den andre, og vi vet alle hvordan det kulminerte.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler