Hevet renten – krona sank

Norges Bank hever renten for første gang på syv år. Det var helt som forventet, men samtidig nedjusterer banken sine renteprognoser, noe som straks ført til en svekkelse av kronekursen mot de fleste andre valutaer.

Ifølge sentralbanken er renteutsiktene lite endret fra forrige rapport, men Nordea Markets påpeker i et notat at den nye rentebanen signaliserer en noe svakere utvikling. Sannsynligheten for en renteheving i mars neste år og så enda en heving i fjerde kvartal 2019 er nå 80 prosent, sier NM. – Norges Bank var klart mer duete enn vi hadde forventet. Vi tror på tre hevinger i 2019 og 2020, mens Norges Bank er nærmere to i året, skriver analytiker Joachim Bernhardsen. 

Nøkkeltallene for norsk økonomi har vært gode, det har vært overraskende høy inflasjon, kronen har vært svakere enn ventet og oljeprisene har steget til høyere nivåer. Alle faktorene er et argument for en høyere rentebane enn det Norges Bank forespeiler. I juni-prognosene ble det skissert syv rentehevinger frem mot utgangen av 2021, altså omtrent to rentehevinger per år. Ifølge DNB Markets signaliserer den nye rentebanen at styringsrenten vil komme opp på 1,0 prosent i mars neste år, før det kommer en ny heving mot slutten av året. Deretter signaliseres det litt mindre enn to hevinger til i 2020. Dette trenger slett ikke bli fasiten. Sentralbanken påpeker at hvor raskt og hvor mye de hever renten, kommer an på hvordan økonomien utvikler seg.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler