Uenige om straffenivå

Norge ses på som et av landene med det beste rettssystemet i verden. Det er imidlertid ikke alle som er like tilfredse med de lovene og bøtene som gjelder for mindre forseelser. I en undersøkelse fra Userneeds var spørsmålet:  «Syns du at lovene og bøtene i landet ditt er for strenge for mindre forseelser?»  39 prosent av de norske respodentene  svarte enten «Ja, i høy grad» eller «Ja, i noen grad».  47 prosent svarte «Nei» eller «Nei, absolutt ikke».

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler