Øker vekstprognosene

I en kunngjøring tirsdag 20. mars, hevet den spanske sentralbanken sine økonomiske prognoser for 2018-2020, noe som gjenspeiler sterkere eksport ettersom vekstforventninger for verdensøkonomien øker samt reduserte bekymringer over Catalonia. Spanias økonomiske vekst ble ventet å øke 2,7 prosent fra år til år i 2018, opp fra desember-prognosen på 2,4 prosent. For veksten i 2019 ble prognosen øket til 2,3 prosent og i 2020 på 2,1 prosent. Spanias økonomi krympet under nanskrisen fra 2009 til 2013, men begynte å ta seg inn igjen i 2014. Den har siden overskredet de este EU-land med vekst på mer enn 3 prosent. “Forbedret forventet vekst skyldes en kombinasjon av faktorer, inkludert bedre enn forventede kortsiktige data, større ekspansjon av eksportmarkeder og svakt fall i politisk usikkerhet,” sa banken, som la til at det forventes en økonomisk ekspansjon på 0,7 prosent kvartalsvis i første kvartal, uendret fra i fjor, og inflasjonen slutter på 1,2 prosent. Arbeidsledigheten forventes å falle til 11 prosent i 2020 fra 16,5 prosent ved utgangen av 2017. Den spanske regjeringen forventes å øke sin ofisielle vekstprognose på 2,3 prosent, og presenterer sitt 2018-budsjett senere denne måneden, med statsminister Mariano Rajoy som sier at den ville være minst 2,5 prosent. Sentralbanken sier at prognosene ytterligere kan økes dersom global- eller eurosonevekst er bedre enn forventet, og Spania bringer budsjettunderskuddet til innenfor EU-avtalte nivåer, noe som gjør det mulig for landet å unngå budsjettkutt som ikke er avgjørende. Imidlertid kan potensielt stigende renter ettersom Den europeiske sentralbank normaliserer pengepolitikken, føre til at veksten stagnerer, likeså en økning i proteksjonistisk global handelspolitikk eller ny politisk spenning i Catalonia.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler