Børsene upåvirket av spådommer og handelskrig

Ron Paul
David Dollar

Et tidligere kongressmedlem,  Ron Paul, tror aksjemarkedet vil halvere seg.  Alt er bygget på en ustabil grunnmur, og dette markedet er i den største boblen i manns historie. Når den sprekker, vil den kunne halvere aksjemarkedet, sa Paul til CNBCs Futures Now midt i juni. Han ville imidlertid ikke tidfeste når denne boblen skal sprekke. Det kan være neste år eller om fem år, sa han. Offentlig pengeforbruk og Feds manipulering av pengepolitikk og renter, er det Paul beskriver som sammenhengende krefter som blåser opp boblen.  – Gjelden er for stor, den nåværende balansen er i dårlig form, internasjonal gjeld er for stor, og det vil ikke endre seg, sier han.

Kongressens budsjettkontor anslår at det statlige underskuddet vil være i snitt nesten 10.000 milliarder kroner hvert år frem til 2028, ifølge CNBC. Nylig steg underskuddsestimater for 2018 med nesten 2.000 milliarder kroner. Disse spøkelser til tross, amerikanske aksjer har gjort det vesentlig bedre enn europeiske de siste årene. En utregning fra morningstar.no viser at undervekting av amerikanske aksjer i forhold til europeiske i oljefondets portefølje, viser at fondet har gått glipp av 225 milliarder kroner i gevinst, i forhold til om Finansdepartementet hadde hatt balanse i fordelingen av amerikanske og europeiske aksjer.  Slik har man blant annet gått glipp av en del av de enorme avkastningene i Apple, Amazon, Facebook, Alphabet (Google) etc. 

Handelskrigen: Hvis Trump innfører tollen han har truet med og handelspartnerne svarer, vil det få konsekvenser for den økonomiske veksten i USA, ifølge analysebyrået Moody’s som anslår at veksten vil svekkes med rundt 0,5 prosentpoeng midt i 2019, og at 700.000 arbeidsplasser vil gå tapt. De globale markedene har forholdt seg rolige til tross for handelskrigen og den politiske uroen Trump har skapt. – Det har overrasket meg at markedene så langt har vært i overkant tillitsfulle og lite bekymret for risikoen, sier David Dollar i forskningsgruppa Brookings Institution.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler