Forurensningen dreper

«Vi må begrense trafikken,» sier Cristina Linares, biolog og forsker ved National Health School i Madrid. Det er ikke et forslag, men et desperat kall for handling. Linares team har nettopp beregnet i hvilken grad luftforurensning har forårsaket for tidlige dødsfall i Spania, noe som førte til det skremmende antall på 93 000 i løpet av det siste tiåret. Dette er den første studien av sitt slag med data fra alle de spanske provinsene. De store spanske byene har systematisk ignorert EUs forurensningsforskrifter de siste årene. Nye undersøkelser avslører prisen. Nitrogendioxyd (NOX) alene er ansvarlig for 6085 dødsfall   hvert år, ifølge en studie publisert i Environment International. «Det har vært en trend mot diesel i spanske kjøretøy, og dieselmotorer er den største kilden til nitrogendioxyd,» forklarer Linares. NOX, som frigjøres av motorer og varmesystemer, utgjør «store helserisiko», da det kan forverre astma og pusteproblemer, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO.

Brussel har en åpen sak mot Spania for manglende overholdelse av de etablerte maksgrensene, spesielt i Madrid og Barcelona. I fjor besluttet EU-kommisjonen ikke å ta Spania for EU-domstolen, på grunn av nye planer om å motvirke forurensning som presenteres av nettopp Madrid og Barcelona. I tillegg til de 6 085 årlige dødsfallene pga NOX, er ytterligere 499 forårsaket av troposfærisk ozon, ifølge en annen studie publisert i Atmospheric Environment. Ozon i troposfæren er dannet av en reaksjon mellom sollys og industri eller bilutslipp. I motsetning til ozon i ozonlaget, forårsaker troposfærisk ozon respiratoriske problemer som astma og kan forårsake lungesykdommer. I tillegg er troposfærisk ozon en viktig ingrediens i dannelsen av smog og giftige skyer i byer. En tredje studie publisert i Miljøforurensning anslått at luftforurensende stoffer som VOC og partikler forårsaker ytterligere 2683 dødsfall årlig. Denne totale dødligheten fra luftforurensning er således åtte ganger større enn dødeligheten forårsaket av bilulykker hvert år.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler