Er et eiendomsselskap noe for meg?

Vi har ofte hørt at eiendommene våre blir bedre tatt vare på dersom de eies gjennom et eiendomsselskap, spesielt når de er av høy verdi, men er dette helt riktig?

La oss starte med å definere hva et eiendomsselskap er. Ved å analysere fordelene og ulempene som vi kan finne i de forskjellige situasjonene vil vi kunne ta et mer bevisst valg om det er bedre å stifte et selskap med økonomisk aktivitet eller et eiendomsselskap.

Et eiendomsselskap er en bedrift som ikke har noen økonomisk aktivitet fordi over 50% av sine eiendeler er verdier eller goder og rettigheter. Hovedformålet er da driften av en formue bestående av eiendom eller andre verdier.

Hovedfordelen med å stifte et eiendomsselskap er at risikoen er minimal fordi selskapet ikke har noen økonomisk aktivitet og dermed ikke kan bli ”smittet” av dårlig drift eller arbeid.

Loven forstår det slik at det ikke er en økonomisk aktivitet å leie ut eiendommer når det ikke finnes en fulltidsansatt som tar seg av driften av denne aktiviteten. Løsningen for å ikke være et eiendomsselskap vil da være å ansette en person på fulltid for å drifte utleien av selskapets eiendommer.

For en tid siden ble eiendomsselskapene regulert av eiendomsskatt og hadde noen skattefordeler som ikke finnes i dag. Med den nye skattereformen blir disse selskapene regulert av selskapsskatten.

La oss analysere ulempene fra denne skattereformen:

Det vil ikke være mulig å anvende skattefordelene som gjelder for små bedrifter, som fremskyndte nedskrivninger, lavere skattesats, avskrivninger til mislighold osv.

De er ikke unntatt eiendomsskatten og de har heller ikke rett til skattebonus ved arv eller donasjon når rettighetene overføres til arvingene. Aksjene gir rett til skatteunntak dersom bedrifter har en økonomisk aktivitet. I andre tilfeller er forskjellen merkbar.

Det er mer lønnsomt å motta inntekter for utleie som privatperson enn som juridisk enhet. På skattemeldingen for privatpersoner har inntektene en bonus på 60% (hvis de kommer fra utleie av boliger), noe de ikke har i selskapsskatten.

Med alt dette kan vi konkludere med at man må tenke seg nøye gjennom før man setter formuen inn i et selskap og at man må også sjekke grundig når det er hensiktsmessig å stifte et eiendomsselskap. Ta kontakt med våre rådgivere før du tar en avgjørelse. Våre rådgivere vil analysere risikoen og konsekvensene i hvert tilfelle.

 

Gestoría Durán

Relaterte artikler