GARANTIER VED KJØP AV BRUKTBIL

Garantiperioden er forskjellig om du kjøper en brukt-bil fra en bilforhandler eller en privatperson. Når du kjøper fra en privat person, har du en 6 måneders garanti mot både skjulte og ikke skjulte skader og mangler. Når man tenker på å kjøpe en bruktbil for første gang, så lurer mange på om bilen har en garanti, hva denne garantien dekker og for hvor lenge? Du som forbruker bør ha dette klart for deg, at uansett dekker garantien mulige skader og mangler, i 6 måneder.

Individuelle og profesjonelle, begge med garantier

I henhold til den gjeldende loven, har man 2 typer garantier, dette kommer an på om bilen er kjøpt fra en privat person eller en forhandler. I det første tilfellet , når du kjøper fra en privat person, gjelder Sivilkoden – artikkel 1461 og 1484. Disse er ansvarlig for å etablere rammene rundt garantien.

Artikkel 1461 sier at “selgeren er ansvarlig for å overlevere artikkelen i stand og reparere det som selges». Dette betyr at bilen må ikke ha skjulte skader eller mangler og at den må overleveres uten pant, noe som gir en god sikkerhet til den som kjøper den. På denne måten, om man oppdager en skjult feil eller mangel, er selgeren forpliktet til å reparere dette. Når man har klaget, og det er bevist at skaden/mangelen var fra før man kjøpte, må selgeren betale den nødvendige reparasjonen, eller så må han kansellere kjøpet og gi tilbake pengene. Selger må også svare for skjulte feil selv om de ble ignorert på salgstidspunktet.

Men, husk at de feilene man her snakker om i disse artiklene, er defekter som gjør at bilen er uegnet til den bruken den er beregnet til, eller reduserer bruken slik at om man hadde visst om dette, ikke ville ha kjøpt bilen eller ha betalt mindre for den.  Så, man må derfor huske på at det eneste man kan klage på , er de feil og mangler allerede tilstede ved kjøpet. Skjer noe etter kjøpet, er ikke disse dekket av denne garantien.

Hos en profesjonell forhandler har man 2 års garanti 

I det andre tilfellet, når du kjøper fra en profesjonell forhandler, selv om den er brukt, har man en Generell lov for forbrukere og brukere, hvor denne garantien er inkludert og ditt kjøp dekkes gjennom.

Som denne loven indikerer, er selgeren forpliktet til å levere bilen til kjøperen i den stand som de har avtalt i en kontrakt. Om kjøperen finner noen skjulte mangler i løpet av denne 2-års garantien som løper fra kjøpsdato, må den profesjonelle forhandleren reparere den, returnere kjøpssummen, eller gi en annen bil med den samme eller liknende type og egenskaper. Derfor, er egenskapene eller typen liknende nok, vil den bli byttet selv om i dette tilfellet er perioden som garantien dekker, noe større.  Her også gjelder det at man må huske at ikke alle feil eller mangler gir kjøper lov til å kansellere kjøpet og kontrakten samt be om at beløpet tilbakebetales. Det må en alvorlig feil til for dette.

Til slutt vil jeg si at det er meget tilrådelig for en kjøper å be om å få se et bevis på at bilen er reparert I løpet av denne 2-års garantien. Vi ser flere ganger at selgeren eller forhandleren ikke kan bevise at de faktisk har reparert en skade, selv om de har hatt bilen inne flere ganger for reparasjon.

 

”Informasjon i spalten har informativ karakter, og er ikke ment som en erstatning for profesjonell rådgivning i det enkelte tilfelle. Husk at lover og regler endres i raskt tempo, slik at man må alltid sjekke ”datostemplet”på opplysninger man får. Ripoll Abogados fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil eller andre typer feil som kan ha sneket seginn i artiklene.

Relaterte artikler