Renter og olje

Den amerikanske sentralbanken hadde rentemøte 21.mars, og der ble det klart at renten heves med 0,25 prosentpoeng. Bank of England (BoE) holder derimot sin viktigste styringsrente, base rate, uendret på 0,50 prosent. Dette var i tråd med forventningene, men beslutningen var ikke enstemmig. Syv av de ni medlemmene stemte for ingen endring, mens to ville ha en renteøkning på 25 basispunkter. Samtidig har BoE, ifølge Financial Times, rigget seg til for en renteøkning i mai. Sentralbanken viser til en lønnsvekst som tar seg opp, og en in asjon som trolig vil holde seg over målet på 2,0 prosent fremover. Også norske renter er under økende press. Sterke arbeidsmarkedstall, med fallende ledighet og stigende lønnsvekst, øker helt klart sannsynligheten for at styringsrenten heves allerede på det kommende møtet 10. mai. Kronekursen har styrket sammen med oljeprisen i det siste. En av årsakene er at amerikansk råoljelagre falt med 2,6 millioner fat i uken frem til 16. mars. Det var tvert i mot ventet at lagrene ville stige med 2,5 millioner fat. Norsk oljeproduksjon faller stadig. I januar viste f.eks en gjennomsnittlig dagsproduksjon 1,624 millioner fat olje. Det meste som er blitt produsert på norsk sokkel i løpet av en måned var i juli 2000. Da ble det i snitt produsert 3,3 millioner fat olje hver dag. Vi ser altså en halvering siden den gang.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler