Turistene svikter Spania

Det er umulig å overvurdere turismenes betydning for Spanias økonomi. Når horder av turister forlot spanske strender, turistanlegg og byer i slutten av august, viste tallene en utvikling som bør skremme spanske myndigheter.

Medlemskapet i trygdekassen Social Securidad falt i løpet av måneden med 277.500 til 18.535 millioner mennesker – en  nedgang på 1,47 prosent.  Dette var den største nedgangen i en augustmåned siden 2008, da 244.666 jobber (-1,26%) gikk tapt. Dette er dårlige  nyheter i et land som fremdeles har en av de høyeste arbeidsledighetsratene (15,3%) og ungdomsledighet  (33,4%) i Europa, til tross for fire påfølgende år med robust økonomisk vekst. I det siste tiåret har hver august vært negativt for jobbsøking. Det minste fallet ble registrert i august 2014 (-0,58%). Siden da har hastigheten på nedgang i antall jobber i august akselerert. I 2014 falt antall arbeidsplasser med -0,78%; i 2016, med -0,80%; i 2017, med -0,97%, og i år med -1,07%, med det resultat at antall personer som meldte seg arbeidsledige i august økte med 47.000 til 3.182 millioner.

I løpet av de siste årene har Spania dratt nytte av tre store ytre tilstander som har bidratt til å opprettholde den økonomiske tilbakehentingen: Økningen av geopolitiske farer som påvirker rivaliserende turistmål i eksempelvis Tyrkia, Tunisia og Egypt, ECBs ekspansive pengepolitikk og  lave oljepriser. Men alle disse tre faktorene begynner nå  å endre retning. Turister har returnert til Tyrkia, Tunisia og Egypt. ECB har varslet en nedtrapping av sitt QE-program og vil stoppe det helt senere i år. Og oljeprisene har steget.  Hver av disse reverserende trendene er nok til å skape problemer for spansk økonomi. Men hvis de alle opptrer samtidig, som det nå ser ut til å ha skjedd, har de potensial til å bringe tilbake store problemer.

Påvirkningen av konkurransen fra mye billigere rivaliserende turistmål, som Tyrkia, Tunisia og Egypt, er allerede godt merkbart. I juli kom det  4,9% færre turister til Spania enn i samme måned i 2017. Det er det første fallet i denne viktige sommermåneden siden 2009, da antall internasjonale turister falt med 4%  i kjølvannet av den globale økonomiske krisen. Like bekymringsverdig er det faktum at de største fallene ble registrert i de tre største markedene for spansk turisme: Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Antall briter i juli falt med 5,6% til 2,2 millioner. Antall franske gikk ned med 11,4% til 1,4 millioner, mens bare 1,3 millioner tyskere besøkte Spania i juli, 6,2% færre enn i fjor.

Turismen i Spania utgjorde 15% av BNP i 2017, ifølge World Travel and Tourism Council. Den engasjerer, direkte eller indirekte, 2,8 millioner mennesker – omtrent 15% av den totale arbeidstokken. Det er mer enn i noen annen bransje. Turistindustrien spilte også en viktig rolle i Spanias økonomiske oppgang, og utgjorde omtrent en fjerdedel av de nye jobbene som er opprettet siden 2013. I Spanias tre største turistregioner, Catalonia, Kanariøyene og Balearene, er over en tredjedel av de nye jobbene som er opprettet  siden 2013, avhengig av turisme. Men denne utviklingen kan være i ferd med å snu, siden Spanias flerårige  masse-turistbom begynner å gå tom for damp.   

Barcelona er et av de stedene som er mest berørt av nedgangen, delvis på grunn av fjorårets terrorangrep, samt det pågående politiske kaoset i Catalonia.  Fortjenesten på byens hoteller har falt nesten hver måned i år. Inntekter i sektoren generelt falt med så mye som 10% i juli sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge en bransjegruppe. Undersøkelser har også vist at turister ikke bare kommer i færre tall, de bruker også mindre penger pr hode.  Og det rammer i særlig grad butikker og restauranter, hvorav noen hevder at deres omsetning falt med så mye som 30% i sommer. «Dette er den verste sommeren på 15 år,» sier Gabriel Jené, president for Barcelona Oberta, en Barcelona-basert forening av kommersielle interesser. Lokale innbyggere, hvis jobber ikke er avhengige av turisme, er heller ikke altfor sympatiske mot turistene. Mange har klaget i årevis på himmelhøye priser og leier, overbefolkning, støy, miljøforringelse, overbelastede offentlige tjenester og infrastruktur. Nå ser det ut som om de har fått det som de vil og kan legge vekk plakatene med «Tourists go home».

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler