Mot økonomisk ragnarok

Italienske M5S (Femstjernersbevegelsen) og Lega representerer to ytterkanter politisk, geografisk og økonomisk. M5S har sin støtte i det fattige sør og lover borgerlønn på € 750 i måneden til de fattige. Pluss en del andre ting som også koster. Lega har sin støtte i den industrialiserte delen av Italia og lover skattelette til bedrifter. Som også koster penger. Samlet blir dette et økt underskudd på statsfinansene, det siste Italia trenger. Begge partiene blir karakterisert som populistiske, de fremmer synspunkter som faller i god smak hos velgerne uten at disse nødvendigvis fører til de mest fornuftige resultater på sikt. De politiske fargene er i ferdig med å viskes ut. Nå er det globalister mot nasjonalister, fargen spiller mindre rolle. Italia har tatt imot rundt en halv million båtimmigranter de siste tre årene. Selv om EU har vedtatt at mange av disse skal overflyttes til andre EU-land, skjer det i svært liten grad, og Italia blir sittende med «svarteper».  

Staten har en gjeld på   2 350 milliarder euro. Statsbudsjettet er på rundt   800 milliarder. Så lenge Italia kan låne til en svært lav rente, takket være den europeiske sentralbanken ESB, så kan man betjene gjelden. Men hvis gjelden fortsetter å vokse samtidig som at renten begynner å øke,  så blir det farvel Italia fra eurosamarbeidet. Da vil trolig også euro forsvinne.  Få mennesker har et bevisst forhold til hva gjeld representerer av farer. Staten Italia vil måtte betale renter, avdrag samt fornye lån i fremtiden. Det er stor usikkerhet knyttet til renten på fremtidige lån og skulle renten stige 4 prosentpoeng så vil rentekostnadene øke med nærmere 100 milliarder euro, eller 12 prosent av statsbudsjettet. Underskuddet er allerede på 40 milliarder, eller 5% av budsjettet. EUs lovfestede grense går ved 3 prosent.

En rentebelastning som her skissert vil på sikt tvinge frem økt beskatning som igjen vil redusere landets konkurranseevne. Det er åpenbart at Italias økonomiske utfordringer er  uoverkommelige. Bankene har i tillegg «råtne lån» i privat sektor som overstiger 225 milliarder euro. Gjelden  vil ramme næringsvirksomheten som vil bli tvunget ut av landet. Dette er som en løkke rundt halsen på Italia. Det spekuleres i at M5S og Lega har en hemmelig exit-plan fra eurosonen. Dette ville isåfall være den sannsynlige slutten på euro og kanskje også EU, som sådan, slik vi kjenner det idag. Kreditorer over hele Europa vil bli hard rammet av en italiensk gjeldssanering. Det kommer i å tippe storbankene over ende og vi vil få en finanskrise som får 2008 til å blekne i forhold. Dette er bare en av utfordringene EU står overfor i dag, men denne alene er nok til å velte hele prosjektet. I tillegg vokser det fram nasjonalistiske krefter i alle land, selv i de tradisjonsmessige sterkeste EU-tilhengerne som Tyskland, Frankrike og Belgia. Elefanten i rommet er immigrasjonen utenfra. Denne har foregått over flere tiår, men eksploderte i 2015, og nye bølger med innvandrere venter ved yttergrensene.  Italia var skadeskutt etter finanskrisen som startet i 2008. Nå venter dødsstøtet.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler