Kanariøyene: Turismen har nådd metningspunktet

Etter å ha ledet veksten i Spania i de to foregående årene, falt Kanariøyene ned til tiendeplass på veksttoppen i fjor, viser tall som er publisert av det nasjonale, statistiske instituttet INE.

I Spania var veksten i 2017 på 3,1 prosent, og Aragon ledet an med en økning på 3,6 prosent. Etter å ha ledet veksten i Spania i de to foregående årene, falt Kanariøyene rett ned til en tiendeplass på veksttoppen i 2017, ifølge det statlige statistikkbyrået INE. Årsaken til Kanarøyenes «stagnasjon» er at det ikke lenger er rom for turistsektoren å øke mye mer. I fjor kom det cirka 16 millioner turister, cirka en million flere enn den forrige rekorden i 2016, og det er bare noen få flere overnattingsplasser nå i forhold til 2009. Det er således ikke sengeplasser til så mange flere. Turismen er hovedfaktoren som økonomien på Kanariøyene. Handel, transport, samt overnatting og servering stod for 36 prosent av bruttonasjonalprodukt i 2017, og hadde en vekst på 3,5 prosent til 14 002 millioner euro. Totalt BNP på Kanariøyene hadde en vekst på 2,9 prosent i 2017 til 44 206,30 millioner euro, hvilket er 1624 millioner bedre enn den forrige rekorden fra 2008. Konstruksjonssektoren hadde en øking på 8,9 prosent, den største veksten, etter å ha ligget nede med brukket rygg siden den økonomiske krisen fikk bransjen til å kollapse, og endte på 2165,90 millioner euro i 2017. Selv om veksten er god, forteller tallene at fattigdommen vokser videre. Halvparten av befolkningen på Kanariøyene risikerer fattigdom eller sosial utestenging, ifølge en tidligere rapport. BNP per innbygger var 20 425 på Kanariøyene i fjor, hvilket plasserer regionen blant de siste av de spanske regionene, 18,3 prosent under landsgjenomsnittet. Til sammenlikning hadde Madrid et BNP pr innbygger 33 809 euro.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler