Handelskrigen i gang

USAs handelsunderskudd økte i januar til 56,6 milliarder dollar, det høyeste siden oktober 2008. Dette underskuddet har vokst i fem måneder på rad.

President Donald Trump har flere ganger pekt på Kina og krever det han kaller en mer rettferdig handelsbalanse. Januar-tallene viser at handelen med Kina alene sto for 36,3 milliarder kroner av underskuddet, og at USAs handelsunderskudd med landet var det høyeste siden september 2015. Dette er bakgrunnen for den begynnende handelskrigen vi nå ser. Trump har varslet at han vil ilegge toll til en verdi av 60 milliarder dollar på kinesiske varer og er fast bestemt på å gjøre noe med handelsunderskuddet med Kina som var på asronomiske 375 milliarder dollar i 2017. Flere eksportrettede bedrifter som Boeing og Caterpillar frykter handelskrig og aksjekursene faller.

USA har advart Kina i mange år, men uten at det har skjedd noe konkret. Den frihandelsmodellen som USA har lagt opp til i hele etterkrigsperioden, har ikke virket på Kina. Vekst- og innovasjonskraften til USA er alvorlig svekket. Hvordan skal de ellers få den tilbake, uten å straffe de som ikke følger spillereglene? Kina har blant annet fått krass kritikk for å ikke slå ned på patent- tyveri og brudd på immaterielle rettigheter. I teknologisektoren fortviler amerikanske selskaper over det de mener er rene blåkopier laget av kinesiske selskaper med utviklingsavdelinger på lavbudsjett. Når dialog og hyggelige samtaler ikke fører frem, hva gjør du da? Problemene har i flere år vært tatt opp i Verdens handelsorganisasjon (WTF). Det ville ha blitt en konflikt rundt disse temaene nærmest uansett hvem som hadde vært president. Trump nekter å akseptere at det ikke er noe å gjøre med og gjør som han lovte. Han høster selvsagt kritikk fra alle kanter, også Norge. Norge som har hatt straffetoll på landbruksprodukter i mange år, for å beskytte egne bønder.

Etter først å ha innført straffetoll på stål og aluminium, blir det nå innført en saftig straffetoll på kinesisk import. Makroøkonom Ole André Kjennerud i DNB Markets omtaler USAs straffetoll som en «nokså rettmessig motreaksjon på Kinas årelange konkurransevridende handelspolitikk». Nå mener flere analytikere at også Europa kan komme til å måtte ta grep mot Kina. De har mange av de samme utfordringene. Framtiden kan bli flere bilaterale på bekostning av multilaterale handelsavtaler.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler