Nærmer seg grensen

Brent-oljen ligger pr 24. september 79,5 dollar fatet. Opec-produsentene er enige om at oljepriser over 80 dollar per fat er for høyt, samtidig som det er bred uenighet rundt hvordan kartellet og dets allierte bør opprettholde råoljeprisene når de amerikanske sanksjonene mot Iran trår i effekt i november.

Mangelen på enighet understreker ulikhetene mellom de oljeproduserende landene som kan øke produksjonen, og de som ikke kan gjøre det samme. Den første gruppen vil se økt etterspørsel, mens den andre gruppen ønsker å se økte oljepriser. Ifølge TDN Direct diskuterer Opec og Russland å øke produksjonen med 500.000 fat pr dag, for å motvirke fallende tilbud fra Iran. USAs president Trump har tydelig gitt uttrykk for at han mener oljeprisen er for høy. Torsdag krevde han en umiddelbar senking av prisene. – Vi beskytter landene i Midtøsten, de ville ikke vært trygge i lang tid uten oss, og likevel presser de oljeprisene høyere og høyere! Det skal vi huske. OPEC-monopolet må få prisene ned nå! skrev presidenten på Twitter.

Ti år etter at Lehman Brothers gikk konkurs har banken JPMorgan skapt en modell som skal måle tidspunktet og alvorlighetsgraden av den neste finanskrisen, skriver Bloomberg. Banken har regnet ut at neste finanskrise kommer i løpet av 2020. Oljefondets avkastning har skutt fart som følge av oppgangen i det globale aksjemarkedet, og laverer renter har løftet verdien av obligasjonslån. Det gjør Oljefondets første sjef, Knut Kjær, bekymret ifølge DN. – Verdipapirprisingen er mer i rødsonen nå enn før finanskrisen. Prisingen er strukket, særlig på obligasjonssiden. Det er tidenes boble, sier Kjær.

AV: TOM BJØRNØ

 

Relaterte artikler