Allergi: Sjekk stueplantene

Personer som har en kjent allergi, har økt risiko for å reagere på andre ting også, slik som for eksempel stueplanter. Mange ønsker å ha planter innendørs, det kan virke positivt på oss, og gi økt trivsel. Sliter du med “høysnue” selv om det slett ikke er sesong for det, sjekk om du er allergisk mot stueplanter. Allergi mot stueplanter kan gi den samme allergiske reaksjonen som ved pollenallergi med typiske symptomer som nysing, samt rennende og kløende øyne og nese.

De som har eksem kan også få oppbluss av eksemet, og det kan forverre astma. Hvis man har burotpollenallergi, kan man også kryssreagerere på planter fra kurvplantefamilien, som for eksempel krysantemum, som er en populær inneplante. Allergi betyr at man har et immunforsvar som lager allergifremkallende antistoffer mot ulike proteiner. Derfor er det slik at når man først reagerer allergisk på én ting, er det økt risiko for å reagere allergisk også på andre ting.

Å allergiteste deg hos legen for å se om du tåler stueplanter er nesten umulig, for de mangler testekstrakter mot mange allergifremkallende planter og disse er vanskelige eller umulige å få tak i. Derfor må du “hive ut” plantene for å se om det bedrer seg. Så kan du ta inn en etter en, omtrent som å lete etter en jordingsfeil på el-anlegget ditt ved å slå på en og en kurs. Husk også at våt blomsterjord kan skape muggsopp, og føre til plager for de som tidligere har reagert på muggsopp.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler