Folkeplagen nr 1: Høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk kalles blant leger hypertensjon (på spansk: hipertensión). Det har vært hele 70 prosent økning i bruk av blodtrykksmedisin blant unge under 30 år de siste 10 årene, ifølge NRK. Blodtrykksmedisiner brukes dog for det meste av eldre personer, men nå er det mer enn 10.000 personer under 30 år som går på denne typen medisin. I 2015 var det registrert hele 844.000 pasienter som brukte medisiner mot høyt blodtrykk, i følge Legemiddelverket. Tallet er neppe mindre i dag. Økningen av blodtrykksmedisiner blant unge skyldes trolig overvekt og diabetes, som igjen kan gi økt risiko for hjerte- og karsykdommer senere, som hjerteinfarkt og hjerneslag.

De aller fleste medisinene som tilbys i dag mot høyt blodtrykk har lite bivirkninger og senker blodtrykket. Har du fått høyt blodtrykk, har du det for resten av livet. Blodtrykksmedisiner skal tas regelmessig i samråd med lege. OBS: Blodtrykksmedisiner går ikke godt sammen med reseptfrie smertestillende i form av Ibuprofen. Ibuprofen øker blodtrykket! Grensen for høyt blodtrykk går ved området 140/90, men det betyr likevel ikke at alle som har litt over dette skal ha behandling. Er overtrykket over 160 får alle pasienter tilbud om behandling. Ved diabetes er det en lavere grense, da det er høyere risiko for alvorlige komplikasjoner.

Høyt blodtrykk er et av de største helseproblemene i den vestlige verden. Årsakssammenhengen er sammensatt og til dels uavklart. Blodtrykket faller når du slapper av, og det er lavest når du sover. Blodtrykk økes med alderen og er påvist arvelig. Overvekt, høyt alkoholforbruk, lite mosjon, stress og et uheldig kosthold kan bidra til at blodtrykket øker. En blodtrykksmåler av god kvalitet koster bare noen få hundrelapper og bør være allemannseie for mennesker over 50. Kjøp gjerne en som i tillegg måler pulsen. Hvilepuls over 75 kombinert med for høyt blodtrykk bør få varsellampene til å lyse.

Dette kan du gjøre selv:
1. Slutt å røyke
2. Gå ned i vekt
3. Spar på saltet.
4. Drikk moderat med alkohol. (Det vanskelig å få ned et høyt blodtrykk selv med medisiner dersom en person har et høyt alkoholinntak)
5. Minst 30 minutter daglig bør du bevege deg så raskt at du blir svett i pannen.
6. Unngå stress.
7. Sist men ikke minst: Ta medisinen din. Har legen gitt deg blodtrykksmedisin, er det viktig at du tar den regelmessig. Avslutt aldri behandlingen uten å ha snakket med legen.

Relaterte artikler