Når varmen går på helsa løs

Solstikk og heteslag er ofte forårsaket av direkte varmepåvirkning fra solstråler med lokal oppheting av hjernen. Tilstanden forveksles ofte med heteslag. Symptomene på solstikk er relatert til trykkutvikling i hjernen som følge av overopphetingen. I Spania er det ikke uvanlig med temperaturer på mer enn 40 grader, spesielt i innlandet under hetebølger.

Barn er mest utsatt for solstikk og heteslag. Kjører du bil, sørg for solskjerming slik at barn ikke utsettes for direkte sollys. Pass også på at barnet ikke sovner i direkte sollys uten beskyttelse. Bading og lek i sterkt sollys uten tildekking av hodet kan også føre til overoppheting, sørg for en solhatt.

Typiske symptomer på at kroppen er overopphetet er: Kvalme og oppkast, hodepine, rødt og varmt hode mens huden på resten av kroppen er tilnærmet normal. Forvirring og uvanlig oppførsel. Skjer dette, kreves omgående handling.

Ta barnet raskt med til et kjølig, skyggefullt sted, gjerne innendørs. Legg barnet vannrett med hodet og overkroppen litt hevet. Ha kalde omslag rundt hodet. Hold barnet i ro og pass på.  Kommer ikke barnet seg i løpet av få minutter, forblir forvirret eller er bevisstløs, kontakt helsepersonell øyeblikkelig. De vil kunne gi medikamenter som reduserer trykket i hjernen og overvåke barnet.

Selv om vi i denne korte artikkelen tar for oss barn, kan folk i alle aldre få solstikk og heteslag. Mest utsatt er små barn og eldre. Men det kan enkelt unngås ved å være årvåken og ta de rette forhåndsregler. God ferie!

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler